Indsættelse af den kunstige hofte

Under operationen

  • Operationen foregår i rygmarvs- eller fuld bedøvelse. Ved rygmarvsbedøvelse kan du følge lidt med i hvad der sker, hvis du ønsker det, men også få en let bedøvelse at sove på.

  • Ved operationen, lægges et snit på siden af hoften. Huden lukkes med clips. Operationen varer ca. 1 - 1,5 time.

Knogledonation

  • Det fjernede slidte ledhoved kan anvendes til at hjælpe andre patienter, som har behov for knogletransplantation.
  • ​Vi vil derfor spørge dig før operationen, om vi må fryse ledhovedet ned og bruge det til andre patienter ved lejlighed.
  • Såfremt du er indforstået med dette, vil du få taget en ekstra blodprøve for at sikre, at ledhovedet er fri for smitsomme sygdomme.

Efter operationen

  • Du bliver kørt på opvågningsstuen - også selvom du har været vågen under indgrebet.
  • Her skal du være under observation et par timer, inden du bliver kørt tilbage på afdeling M50.
  • Du skal regne med, at der som regel går 6-8 timer,​ før du er tilbage i afdelingen.

Redaktør