Forundersøgelse

Besøg i M's ambulatorium​

 
Efter modtagelsen af henvisningen fra din egen læge bliver du set af en speciallæge i M's ambulatorium.

Hvis du og lægen enes om operationen, vil du få udleveret en operationsdato, og du vil få taget blodprøver.

Derefter vil du få udleveret en dato for deltagelse i patientseminaret.

Patientseminar

Vi arrangerer patientundervisning til dig inden operationen. 
Til patientundervisningen har vi samlet patienter, der skal have foretaget samme operation som dig.  

Pårørende er velkommen.

På mødet vil indlæggelsesforløbet blive nøje gennemgået, og du vil blive informeret om, hvad der forventes af dig under indlæggelsen. 

Indlæggelsessamtale

Samme dag skal du tale med et plejepersonale, hvor dine data gennemgås og samles i en patientjournal.

Desuden taler du med en narkoselæge, som du aftaler, hvilken bedøvelse der er mest hensigtsmæssig for dig.

Dagen afsluttes med en præcis aftale om, hvornår på operationsdagen, du skal møde.

Kontaktperson

Du vil ved inlæggelsen få tildelt en kontaktansvarlig sygeplejerske. Din kirurg er din kontaktansvarlige​ læge.


Redaktør