​​

Knæstabiliserende kirurgi

​Her kan du læse om knæstabiliserende kirurgi 

​Patella instabilitet 

Instabilitet i og omkring knæskallen (patella) kan have forskellige årsager. Nogle patienter er født med et knæ, som er mere løst end andre menneskers knæ, og hos disse vil man også ofte finde instabilitet eller øget mobilitet i andre led. Hos andre patienter opstår instabiliteten i og omkring knæskallen i forlængelse af en akut skade. Ved et relevant traume kan knæskallen hoppe ud af led (patellaluksation). Dette kan hos nogle patienter medføre en tilstand af vedvarende instabilitet i dagligdags- eller sportsaktiviteter. Som konsekvens kan patienten opleve, at knæskallen igen hopper ud af led.


En patellaluksation kan medføre alvorlige skader i knæet med risiko for varige mén og indskrænket funktion, hvorfor det er vigtigt at undersøge patienten grundig og estimere risikoen for følgeskader/luksationer. 

Idrætskirurgisk Enhed har som et af to centre i Danmark behandlingsret for alle former for patellastabiliserende kirurgi. Behandlingen og udredningen følger en fast algoritme og patienter følges - uanset den valgte behandling - i flere år. På den måde sikrer vi os en høj kvalitet og en løbende forbedring af behandlingen. 

Patella luksation​

Baggrund

Ved en patellaluksation glider patella ud over knæleddets ydre begrænsning af lårbenet. Den hyppigste årsag er et slag mod indersiden af patella, eller et vridtraume (traumatisk patellaluksation). I nogle tilfælde går knæskallen ud af led uden,​​ at patienten har været udsat for et større traume og specielt disse patienter oplever tit en vedvarende instabilitet med risiko for gentagne luksationer (recidiverende patellaluksation). Ofte vil man se medfødte faktorer, som bidrager til denne tilstand. 

Nogle patienter udvikler en tilstand hvor patella lukserer hver gang de bøjer knæet (habituel patellaluksation) ofte med baggrund i medfødte anatomiske misforhold.

Endelig er der nogle, hvor patella meget tidligt i livet placerer sig på ydersiden af knæet (kronisk eller permanent patellaluksation) og aldrig kommer ind på plads - medmindre man opererer. ​


Risikofaktorer for gentagne patellaluksationer er:

 • ​højtstående patella (patella alta)

 • medfødt manglende føringsfure på lårbensknoglen (trochleadysplasi) 

 • Kalveknæ stilling (valgus knæ) 

 • medfødt eller erhvervet rotationsfejlstilling af skinnebenet (tibia) i forhold til lårbenet (femur) 

 • medfødt eller erhvervet rotationsfejlstilling af lårbenet (femur) i forhold til skinnebenet (tibia)


Faktorer af betydning for udredning og prognosen på sigt:


 • ung alder ved første luksation

 • lignende episoder i begge knæ

 • familiær hyppighed af patellaluksationer (f.eks. forældre eller søskende med lignende problemer)

 • ikke-traumatisk luksation (er)

 • generel hypermobilitet

Symptomer

Den akutte luksation

Patienten er som regel meget smerteforpint. Hvis ikke knæskallen er kommet på plads af sig selv eller ved hjælp af andre - ses en fejlstilling af knæet. I næsten alle tilfælde ligger knæskallen på ydersiden af knæet. Er knæskallen kommet på plads, er patienten typisk trykøm på indersiden af knæskallen, samtidig med at der ses en stor hævelse/ansamling i og omkring knæet.

Den gentagne eller habituelle luksation

Knæskallen er som regel på plads, enten fordi den selv finder vejen tilbage, eller fordi patienten med tiden har lært, hvordan den skal sættes på plads. Patienten er tit meget følsom når patella skal undersøges. Knæskallen kan let skubbes til siden (lateralisering), og det vil ofte medføre ubehag hos patienten (positiv apprehensiontest). Ved tilstedeværelsen af en medfødt eller erhvervet fejlstilling, som f.eks. en trochlea dysplasi, vil patienten have en positiv J-sign test (se nedenstående).​
Diagnostisik

En patella luksation kan ofte diagnosticeres klinisk og uden yderligere billed-diagnostik. Der er dog vigtigt at udelukke at patienten i forbindelse med luksationen ikke har fået ledagende knogle- eller bruskskader. Dette gøres ved hjælp af standardiserede røntgenbilleder (røntgen af knæ i to plan inklusiv en tangential optagelse af patella). (fig. 1)

På røntgen vil man ofte se tydelig blodansamling i knæet, samt små knogleafrivninger fra ledkapseln på indersiden af knæskallen. Ved mistanke om en støre knogle-/bruskskade (osteokondral læsion) bør patienten udredes med en MR- eller CT- skanning, eftersom disse skader som regel skal opereres indenfor kort tid (ca. 2 uger).

Ved recidiverende, habituelle og kroniske luksationer skal patienten udredes for strukturelle og/eller medfødte forandringer. Dette kræver specielle røntgenoptagelser (lige lateral røntgen) samt MR-scanning eller CT-scanning af knæet.

Herved screenes patienten for:

 • læsion af det mediale patellofemorale ligament (MPFL)

 • trochleadysplasi (fig. 2)

 • rotationsfejlstilling med øget afstand mellem knæskalssenens tilhæftning på skinnebenet (tuberositas tibiae) og knæleddets dybeste punkt på lårbenet (trochlea) (TTTG afstand). (fig. 3)

 • en højt stående knæskal (patella alta) (fig. 4)

 • aksefejlstilling (valgusknæ) 

Behandling

Den akutte behandling

De færreste patienter møder i skadestuen med en lukseret knæskal. Dette skyldes, at knæskallen ofte er blevet sat på plads ved ulykkesstedet, eller fordi den spontant er kommet på plads, da patienten prøvede at rette knæet ud. 

Hvis knæskallen stadigvæk ligger på ydersiden af knæet, består behandlingen i at sætte den på plads (reposition), så skånsomt som muligt. Repositionen er relativt simpel: Knæet strækkes helt ud, mens man giver et let skub med tommelfingeren fra ydersiden. Herved hopper knæskallen på plads. Ofte vil man give smertestillende inden manøvren. 

Smerterne og hævelsen behandles efter RICE principperne (ro, is, kompression, elevation).

Førstegangsluksation

Førstegangsluksationer behandles som udgangspunkt uden operation - med mindre der rejses mistanke om ledsagende skader i selve knæleddet . Knæet mobiliseres frit og som regel uden bandage. Patienten henvises som regel til fysioterapeutisk genoptræning for hurtigt at genvinde fuld bevægelighed og styrke samt for at forebygge en fornyet luksation (re-luksation).

Recidiverende luksationer

Ved andengangs- eller flergangsluksationer skal strukturelle skader eller disponerende faktorer udelukkes. Patienten henvises til den lokale ortopædkirurgiske afdeling med henblik på et ambulant udredningsforløb.

På Idrætskirurgisk Enhed behandles alle patienter med gentagne patellaluksationer.

Valget af indgreb er afhængigt af de forskellige kombinationer af medfødte/erhvervede dispositioner (fig. 5).


Patient med trochlea dysplasi, hvor patella ligger på ydersiden af knæet, og hvor lårbenet ikke har en ordentlig føringsfure.


Tilstand efter trochleoplastik. Knæleddet har fået en fure og patella er kommet på plads (dvs. står mere central)​.

Operationstyper

 • isoleret MPFL rekonstruktion  -  recidiverende patellaluksationer uden andre disponerende faktor

 • medialisering af tuberositas tibia - recidiverende patellaluksationer med rotationsfejlstilling på knæleddets niveau

 • distalisering af tuberositas tibia ved højt stående patella (patella alta)

 • trochleoplastik - recidiverende patellaluksationer på baggrund af trochlea dysplasi

 • de-roterende osteotomier i tibia eller femur - ved recidiverende luksationer på baggrund af rotationsfejlstilling i akseskelettet

Kombinationer af ovenstående indgreb foretages i den udstrækning , patienten har mere end én disponerende årsag.​

Risiko og komplikationer

En operation for løse knæskaller må betragtes som større kirurgi med et øget risiko for komplikationer. 

Ved kirurgiske indgreb er der altid en risiko for betændelse som er omkring 1% ved dette type indgreb.

Der er en risiko for mindre blodansamlinger. Det skyldes, at nogle små blodkar kan begynde at bløde, når man begynder at belaste benet. Der kan komme gule og blå mærker på huden, og sårene kan være længere tid om at lukke sig indtil blodansamlingerne har udtømt sig. Risikoen er ca. 5 %.

Med arrets størrelse stiger også risikoen for nerve- og karskader. Nogle patienter oplever en vedvarende nedsættelse af følesans omkring knæskallen og på underbenet. I få tilfælde kan dette medføre prikkende smerter og ubehag.

Nogle patienter oplever i helingsprocessen at knæet på trods af intensiv træning ikke opnår fuld bevægelighed. Risikoen er ca. 8% at man blive nødt til at fjerne arvæv i og omkring knæet ved en mindre kikkertoperation.

Endelig er der en lille risiko for blodprop i benet særligt i de første uger efter operationen, grundet nedsat muskelaktivitet. Risikoen anslåes at være ca. 1-2%. For at undgå dette vælges ved større indgreb at give blodfortyndende behandling.

Prognose

Patienter med gentagende instabilitet pga løshed i patella får det som udgangspunkt meget bedre efter en operation. Risikoen for en fornyet patella luksation reduceres markant (<5%) og eftersom operationen genskaber en mere normal biomekanik omkring knæet, forventes også et reduceret risiko for udvikling af slitage.

En trokleaplastik operation er dog et større indgreb, hvorfor der også er et øget risiko for komplikationer og følgeindgreb. Operationer omkring leddene er altid udfordrende for genoptræningen eftersom man skal finde den rette balance mellem aflastning og belastning. Skåner man knæet for meget, kan man risikerer at leddet bliver stift (artrofibrose), mens en for hurtig progression kan medfører mangelfuld heling, inflammation og/eller infektion.

Op til 25% af alle patienter opereres igen for eksempel fordi man skal løsne en post-operativ stivhed (artroskopisk assisteret brisement), for at fjerne operationsmateriale (skruer) eller adresserer andre skader i knæet (kikkertoperation). ​


Tabellen foroven viser 5 års resultater på 86 patienter, som er blevet opereret for trokleadysplasi på Idrætskirurgisk Enhed M51 fra 2010-2016. Der ses signifikante forbedring i alle Patient Reported Outcome Scores (PROMS) i forhold til smerter, symptomer og aktivitet. ​


Redaktør