Bruskkirurgi

​Læs om behandling af bruskskader.

Idrætskirurgisk sektion varetager den højtspecialiserede behandling af bruskskader øst for Storebælt. Med bruskskader, som vi kan behandle, menes velafgrænsede skader på brusken gående ned til knogle. Som regel er der tale om akutte skader efter et relevant traume, såsom fald, styrt eller vrid i knæet.

Bruskdefekter opstået på baggrund af almindeligt slid kan som hovedregel ikke behandles med disse metoder. Bruskskader er i det hele taget svære at behandle, og det er endnu ikke lykkedes nogen at genskabe normal brusk.

Målet med behandlingerne er derfor at skabe en ny led-overflade, der er holdbar og stabil og at reducere smerter fra bruskskaden.​ Behandlingen for bruskskader er afhængig af patientens alder og skadens størrelse. Der er forskellige operationsteknikker, som tilbydes på Idrætskirurgisk Enhed.Behandling af mindre bruskdefekter

Mikrofraktur

Førstevalg i behandling af en velafgrænset bruskskade er som regel mikrofraktur/inforationsbehandling. Behandling foretages artroskopisk (kikkertoperation), og formålet er at oprense defekten, samtidig med at man opnår en optimal helingssituation. For dette formål foretages en gennembrydning af knoglen i bunden af bruskdefekten ned til de dybere lag, som vist på illustrationen nedenfor. Illustration viser af mikrofrakturteknikken med inforation af knogleoverfladen for at få adgang til de underliggende stamceller.

Via små tætstillede huller skaber man adgang til knoglemaven for at give stamceller mulighed for at komme op i defekten og skabe et brusklignende arvæv. 
Patienten skal regne med en sygemelding på ca. 3 måneder, hvor man afhængig af defektens lokalisation ikke må støtte på benet i 6-8 uger. Sideløbende skal patienten træne intensivt men uden vægtbelastning i fysioterapeutisk regi.
Denne behandling foretages på alle ortopædkirurgiske afdelinger, der tilbyder kikkertkirurgi.

Behandling af større bruskdefekter

​​Stamcellebehandling

Bruskskader hos yngre personer kan også behandles med stamceller fra patientens egen krop.
Der tages en prøve fra knoglemarven, som slynges i en centrifuge for at koncentrere stamcellerne. Koncentratet med stamceller bliver lagt ned i bruskdefekten, og denne dækkes med en membran.
Dette for at opnå en større koncentration i defekten af stamceller i forhold til mikrofrakturteknikken.

Behandlingen er mest effektiv for mindre bruskdefekter og hos personer under ca. 40 år. Det sidste skyldes, at antallet af stamceller falder med årene, og at chancen for opheling af bruskdefekten derfor bliver mindre med alderen. En vellykket behandling vil indebære, at man kan klare almindelige dagligdags aktiviteter uden smerter samt og jogge og cykle uden gener. Hvis der ikke har været nogen effekt på smerterne efter 6 måneder eller for ringe effekt efter 1 år, kan yderligere bruskbehandling overvejes. Denne type af behandling foretages på en højt specialiseret afdeling som vores, men alle de behandlinger, vi anvender, må betragtes som eksperimentelle.

Mega-OATS

Ved større brusk-/knogledefekter ses dårligere effekt ved  stamcelle eller mikrofraktur behandling. Her vil vi ofte vælge at dække defekten med en cylinder bestående af brusk og knogle. Eftersom der er tale om levende væv, kræver denne behandling en donor.  På grund af størrelsen af transplantatet vil den som regel ikke kunne tages fra et levende individ. Behandlingen kræver lang planlægning, og patienten skal være indstillet på en vist ventetid. ​

Behandling hos ældre

Hos ældre patienter (>40 år) eller ved ikke friske skader kan man ikke forvente at opnå tilstrækkelig dækning med stamceller til at få en heling af bruskdefekten. Desuden må den bedste mulige behandlingen tage højde for allerede eksisterende, kroniske brusk forandringer eller slid. Derfor vælges:​Behandling hos børn og unge

Definition

Osteochondrosis dissecans (O.D.) er en aseptisk knoglenekrose, hvis årsag er ukendt. Forløbet kan variere meget og kan være alt fra asymptomatisk til smerter under belastning og aflåsning af knæet. Knoglenekrosen sidder i 85 % af tilfældene i den laterale side af den mediale femurkondyl og kan i 25 % af tilfældene være bilateral.

Symptomer

I starten kan tilstanden være asymptomatisk, så at den nogle gang kun bliver opdaget tilfældigt ved en røntgen billedet af knæ, f.eks. i forbindelse med et knætraume. Ofte vil patienten bliver henvist på grund af tiltagende belastnings relaterede smerter i og omkring knæet. Uden aflastning kan fragmentet løsner sig fra lårbenet og blive til en fri ledmus. Ledmusen kan give periodiske aflåsninger.​

Diagnostik

Osteokondritis dissicans kan som regel ses på røntgenoptagelserne, specielt ved fri projicering af femur-notchen (Frick-view eller musoptagelse). Ved radiologisk eller klinisk mistank bestilles et MR- eller CT-scanning. Specielt MR-scanningen bruges til forløbskontrol ved operativ og ikke-operativ behandling.​

Behandling

Behandlingen er afhængig af patientens symptomer og graden af løshed/progressionen (se nedenfor). Asymptomatiske osteokondroser følges klinisk, evt. suppleret med MR-kontroller. Symptomatiske osteokondroser aflastes og følges med MR-scanning op til hver 6. måned. 

Operative behandling
I tilfælde af smerteforværring, aflåsning eller MR verificeret løsning kan dokumenteres, kan et operativt indgreb overvejes. Operationen kan udføres artroskopisk eller åbent. Løse osteokondrale læsioner vil man så vidt muligt fiksere, mens man ved komplet bruskdækning af læsionen kan overveje en opboring af marvkanalen (inforation) for at inducere heling.

Det er vigtigt at huske, at den operative behandling af osteokondritis dissicans (O.D.)  hos børn og unge er en højt specialiseret funktion, som kun må udføres på Idrætskirurgisk Enhed, Bispebjerg Hospital, eller Aarhus Universitets Hospital. Det anbefales derfor at konferere unge patienter med O.D. med et af disse to centre, inden man lægger en behandlingsplan.​


Illustrationen viser udrednings- og behandlingsalgoritme til børn og unge med osteokondrale læsioner. Behandlingen planlægges i henhold til patientens symptomer og afhængig af om læsionen er stabil eller ustabil. Mens den ikke-kirurgiske behandling varetages på alle ortopædkirurgiske afdleinger, er den kirurgiske behandling forbeholdt afdelinger med en høj specialiseret funktion i dette område (Idrætskirurgisk Enhed Bispebjerg, Aarhus Universitets Hospital).

Prognose

Prognosen for behandlingen af osteochondrosis dissecans (O.D.) er afhængig af patientens alder og omfang af brusk forandringen. Jo hurtigere O.D. opdages og jo yngre patienter er, desto bedre er chancen for spontan heling. Efter afslutningen af knoglevæksten, dvs. ved symptomdebut i voksenalderen, kan en spontan heling ikke forventes.

Der eksisterer ikke pålidelige tal eller større videnskabelige opgørelser om langtids følger af den operativ behandling for O.D., men i litteraturen beskrives tilstedeværelse af slitage i op til 30% af tilfælde efter 30 år. ​


Redaktør