​​

MOA 1 og MOA 2

Ortopædkirurgisk operationsafsnit med otte operationsstuer.

Om afsnittene

MOA varetager både elektive og akutte operationer opdelt i 4 områder. 

MOA har en kapacitet på 9 operationsstuer fordelt på 2 etager kaldet MOA1 hhv. 2.

MOA er kirurgisk opdelt i 4 områder/sektioner:

  • Alloplastiksektionen: Isætter kunstige hofter, knæ (hele såvel som halve knæ) og skuldre, ligesom de udfører revisioner af gamle proteser og infektioner.
  • Traumesektionen: Opererer brud på alle ekstremiteter (arme og ben) f.eks. brud på hofte, lårben, håndled, albue etc., idet der opereres efter de nyeste principper og med høj videnskabelig baggrund.
  • Idrætssektionen: Udfører alle former for kikkertkirurgi, bl.a. skuldre, albuer, hofter, knæ, ankler og fødder. Ligeledes også alle former for ledbåndskirurgi og ledbåndsrekonstruktioner, hvoraf en stor del vil være forreste korsbåndsskader. Desuden specialiseret idrætskirurgi på børn og unge, herunder korsbåndsrekonstruktioner. Bispebjerg Hospital har landsdelsfunktion i højt specialiseret idrætskirurgi.
  • Fod og ankelsektionen: Er et dynamisk og spændende afsnit som udfører både skopisk og åben kirurgi. Alt fra knogle, sene og ledbåndskirurgi til bl.a. korrigering af fejlstillinger, diverse smertefulde tilstande og forebyggende operationer. Sektionen tilbyder assistance til komplicerede traumatiske fod og ankel tilstande
  • Én gang ugentligt stilles der en stue til rådighed for sårhelingscentret. Her assisterer operationspersonalet fra MOA.

I vagterne (aften, nat og i weekenden) opereres typisk kun de akutte traumepatienter.

Personalegruppen

MOA består af en personalegruppe på 46, primært bestående af sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter og sygehjælpere.

Patientforløb

MOA har fokus på, at skabe et sammenhængende og operativt optimalt patientforløb med høj kvalitet og faglig stolthed, med heraf større sikkerhed og patienttilfredshed.Redaktør