Hvem er vi

​Ortopædkirurgisk Afdeling diagnosticerer, behandler, plejer og genoptræner patienter med sygdomme og skader i knogler og led. Undtaget er multitraumatiserede patienter og patienter med kranietraumer og specielle brud på rygsøjlen. Patienter med lettere hjernerystelse indlægges, hvis der er andre læsioner. Patienter med ortopædkirurgiske infektioner bliver også indlagt.

  • Ortopædkirurgisk Afdeling har en stor behandlingsportefølje af planlagte operationer, herunder særligt idrætskirurgiske operationer og operationer med indsættelse af kunstige led i knæ, hofter og skuldre.

  • Herudover bliver knap halvdelen af vores patienter indlagt via Akutmodtagelsen eller via andre samarbejdspartnere.

  • Der indlægges årligt 6.400 patienter, hvoraf ca. 40 % er akutte og resten planlagte (elektive). Desuden har vi en stor ambulant aktivitet med ca. 23.000 besøg årligt.

Akut i
ndlagte patienter
Afdelingen behandler et stort antal patienter med især hoftebrud, men også andre læsioner i bevægeapparatet, f.eks. ankelbrud, samt brud omkring knæ, håndled og skuldre.

Planlagte (elektive) patienter

Afdelingen behandler planlagte patienter, der henvises med lidelser i led, herunder særligt idrætskirurgiske (sports​traumatologiske) lidelser.

Afdelingen har højt specialiseret funktion inden for området, og varetager derfor en række specialiserede undersøgelser og operationer.

På den idrætskirurgiske enhed, M51, foretages også rekonstruktion af korsbånd, samt kikkertundersøgelser i skuldre, albuer, hofter, knæ og ankler. Afdelingen behandler endvidere patienter for slidgigt i knæ, hofter og skuldre ved indsættelse af kunstige led, ligesom der foretages udskiftning af tidligere indsat materiale.

Redaktør