Hvem er vi

​Ortopædkirurgisk Afdeling diagnosticerer, behandler, plejer og genoptræner patienter med sygdomme og skader i knogler og led. Undtaget er multitraumatiserede patienter og patienter med kranietraumer og specielle brud på rygsøjlen. Patienter med lettere hjernerystelse indlægges, hvis der er andre læsioner. Patienter med ortopædkirurgiske infektioner bliver også indlagt.

 • Ortopædkirurgisk Afdeling har en stor behandlingsportefølje af planlagte operationer, herunder særligt idrætskirurgiske operationer og operationer med indsættelse af kunstige led i knæ, hofter og skuldre.

 • Herudover bliver knap halvdelen af vores patienter indlagt via Akutmodtagelsen eller via andre samarbejdspartnere.

 • Vores optageområde består af 410.000 borgere, og vi behandler primært patienter over 15 år. 

 • Der indlægges årligt 6.400 patienter, hvoraf ca. 40 % er akutte og resten planlagte (elektive). Desuden har vi en stor ambulant aktivitet med ca. 23.000 besøg årligt.

Akut i
ndlagte patienter
Afdelingen behandler et stort antal patienter med især hoftebrud, men også andre læsioner i bevægeapparatet, f.eks. ankelbrud, samt brud omkring knæ, håndled og skuldre.

Planlagte (elektive) patienter

Afdelingen behandler planlagte patienter, der henvises med lidelser i led, herunder særligt idrætskirurgiske (sports​traumatologiske) lidelser.

Afdelingen har højt specialiseret funktion inden for området, og varetager derfor en række specialiserede undersøgelser og operationer.

På den idrætskirurgiske enhed, M51, foretages også rekonstruktion af korsbånd, samt kikkertundersøgelser i skuldre, albuer, hofter, knæ og ankler. Afdelingen behandler endvidere patienter for slidgigt i knæ, hofter og skuldre ved indsættelse af kunstige led, ligesom der foretages udskiftning af tidligere indsat materiale.

Afdelingens struktur

Afdelingen har  i alt 9 afsnit, herunder 5 sengeafsnit, 3 ambulatorier og 1 operationsafsnit.​

Afdelinger rummer 87 sengepladser, som er fordelt i forhold til nedenstående:

 • M2 - akut sengeafsnit for patienter med ortogeriatriske lidelser, det vil sige behandling af patienter med ortopædkirurgiske læsioner, som samtidig har 1 eller flere medicinske problemstillinger.
 • M3 - akut sengeafsnit for patienter med hoftenære brud, amputationspatienter samt patienter med knænære læsioner.
 • M4 - akut sengeafsnit for patienter med ortopædkirurgiske infektioner samt en række andre lidelser, herunder ledskred og udskiftning af tidligere indsatte led.
 • M5 - akut sengeafsnit for korttidsindlagte ortopædkirurgiske patienter med skader som f.eks. ankelbrud og brud i ryggen.
 • M50 - elektivt sengeafsnit, hvor alle planlagte patienter indlægges.
 • M51 - idrætskirurgisk enhed, ambulatorium for patienter med idrætskirurgiske og sportstraumatologiske lidelser.
 • M81 - institut for idrætsmedicin for patienter med bevægeapparatsproblemer opstået ved sport og idræt. Afsnittet rummer også en stor idrætsmedicinsk forskningsenhed.
 • M-amb. - ambulatorium for øvrige ortopædkirurgiske lidelser.
 • MOA ​- ortopædkirurgisk operationsafsnit med 8 operationsstuer, hvor alle ortopædkirurgiske operationer afvikles.
Hvert afsnit ledes af 1 afsnitsledelse, der består af 1 afdelingssygeplejerske og 1 overlæge. Der er til hvert afsnit knyttet læger, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter/sygehjælpere, sekretærer, fysioterapeuter, ergoterapeuter og portører. Ortopædkirurgisk Afdeling har også tilknyttet 1 socialrådgiver,​ og samarbejder hyppigt med socialsygeplejersken.​
Redaktør