Samarbejdspartnere

​Kvalitetsrådet er en kvalitetsorganisation, hvis opgave er, at udarbejde kvalitetskontrolprogrammer og foretage løbende kontrol og dokumentation af kvalitetsniveauet i afdeling M.

​Medlemmer

 • Winnie Schmelling, klinisk oversygeplejerske (Sekretariatsfunktion)
 • Anne Trentemøller, sygeplejerske - M50 (Patientsikkerhed)
 • Christian Tollund, overlæge - M2 (Patientsikkerhed)
 • Rosa Hansen, afdelingssygeplejerske - M4
 • Linda Pedersen, afdelingssygeplejerske - M5
 • Ingeborg Jørgensen, afdelingssygeplejerske - M50
 • Lars Konradsen, overlæge - M51
 • Anne Christine Werner, ledende lægesekretær
 • Krassimir Kostadinov, overlæge M4
 • Helle Sæderup Jensen, afdelingssygeplejerske Mamb/M51
 • Torben Beck, Overlæge MOA
 • Klaus Nymark Andersen, Afdelingssygeplejerske MOA
 • Karsten Gringer, overlæge M3

Forretningsudvalg

 • Winnie Schmelling, klinisk oversygeplejerske (Sekretariatsfunktion)
 • Rosa Hansen, afdelingssygeplejerske - M4

Kommissorium

Kvalitetsrådet er en kvalitetsorganisation, hvis opgave er, at udarbejde kvalitetskontrolprogrammer og foretage løbende kontrol og dokumentation af kvalitetsniveauet i afdeling M med udgangspunkt i identificerede problemområder indenfor de af den danske kvalitetsmodel (DDKM) fastsatte standarder.

Organisationens opgave vil være, at udarbejde et kvalitetskontrolprogram med følgende karakteristika:

 • der tages udgangspunkt i de af ledelsesgruppen i afdeling M identificerede indsatsområder
 • organisationen identificerer indikatorer indenfor forskellige indsatsområder
 • organisationen opstiller standarder for de enkelte indikatorer
 • organisationen fastlægger et program for kontrol af indikatorer (form, afrapportering og hyppighed)
 • kontrolprogram og afrapportering godkendes af afdelingsledelsen
 • organisationen skal identificere mangler i instrukser/kliniske retningslinier, og komme med forslag til revision af disse
 • organisationen kan betjene sig af prævalens-undersøgelser/stikprøveundersøgelser/udkørsler fra centrale registre i det omfang, de er til rådighed
 • hvis organisationen, i forbindelse med sit arbejde, identificerer ikke tidligere lokaliserede indsatsområder, er det organisationens opgave at revurdere strategien og komme med forslag til afdelingsledelsen med henblik på inddragelse af nye indsatsområder
 • organisationen skal udarbejde instrumenter (skemaer etc.), der kan anvendes til undersøgelse ved gennemgang af journaler
Organisationen har et forretningsudvalg som sætter dagsordner til møderne, udvælger arbejdsområder, vurderer opgaver, peger på mulige opgaveløsere m.m.

​Henrik Palm
Ledende overlæge
​Jane Refer
Ledende oversygeplejerske

Redaktør