Forskning i afdelingen

​Udviklingsarbejde
Nina Brünés, Projekt "Socialsygeplejerske" - Fra indlagt stofmisbruger til indlagt patient, Rapport 2007


Juutilainen A. Projekt "Brugertilfredshed", Rapport 2006

Frandsen, A. Individuel målrettet ernæringsterapi til patienter i ernæringsrisiko i Hofteenheden, Rapp​ort feb. 2006

Hansen R. Ernæringsprojekt afsnit M4. Rapport. 2001
Villadsen B et al. Akut konfusion. Sygeplejersken 1999; 34:40-9
Villadsen B et al. Forebyggelse og behandling af akut konfusion. Sygeplejersken 1999; 34:50-6
Strøm B, Sager P. Pleje og behandling af patienter med hoftenære frakturer. Kvalitetsudviklingsprojekt fra Ortopædkirurgisk afdeling, Bispebjerg Hospital. København: Bispebjerg Hospital, 1993
Kvalitetssikring - hoftenære frakturer Birgit Strøm, Birgit Villadsen - Sygeplejersken 1994; 40
Quality of Care for Hip Fracture Patients. A Danish project to cut postoperative complications. Birgit Strøm, Birgit Villadsen -European Quality Network Newsletter No. 6 1996
Verbesserung von Pflegeprozessen durch Unfassendes Qualitätsmanagement am Beispiel der Orthopädie Birgit Strøm und Birgit Villadsen Qualität rechnet sich - Erfarungen zum Qualitätsmanagement im Krankenhaus
Gregor Viethen, Irene Maier - George Thieme Verlag Stuttgart, New York, 1996
Sygepleje til patienter med ortopædkirurgiske lidelser Birgit Villadsen, Ulrike Vestergaard Andersen, Linda Friis Thomsen Klinisk Sygepleje, Akademisk Forlag, juni 2000

Redaktør