Forskningsprotokol

​Kom godt i gang med din forskning.

Denne protokolvejledning henvender sig til fagfolk, der ønsker indsigt i udarbejdelsen af en forskningsprotokol. Vejledningen er udarbejdet med henblik på udviklingen af en god protokol, og den skal ses som en hjælp til at gennemføre dit projekt på ordentlig vis.

Protokolvejledningen er udarbejdet af Forskningsenhederne på Ortopædkirurgisk Afdeling M og Institut for Idrætsmedicin ved Søren Overgaard, Jes Bruun Lauritzen, Michael Rindom Krogsgaard og Michael Kjær. 
Opdager du inaktive links eller fejl? Kontakt gerne forskningsadministrator Sandra Pankoke

Læs dette før du går i gang

 • Formålet med denne vejledning
 • Kodeks og regler for forskning

Nyttige links

Forsiden på protokollen

Protokolindhold

 • Resumé af projektet
 • Baggrund
 • Formål
 • Metoder og patienter
 • Referencer/litteratursøgning
 • Referancer databaser
 • Etiske overvejelser og anmeldelse til De Videnskabsetiske Komitéer
 • Deltagende forskere og medarbejdere
 • ORCID (Open Researcher and Contributer ID)
 • Tidsplan for projektet
 • Økonomi
 • Før du søger en forskningsbevilling, kan du få hjælp her til budget og kontrakt
 • Ansøgning og projektoprettelse ved eksternt finansierede forskningsprojekter (regionh.dk)

Overhead, Fondsansøgninger, Juridisk godkendelse af kontrakt, Håndtering af bevillinger

 • Oprettelse af projektkonto

Adgang til patientjournalen ved forskning

 • Patientens samtykke (journalført og konkretiseret)
 • De Videnskabsetiske Komitéer (VEK)
 • Ansøgning via regionen
 • Kvalitetssikringsprojekter

Dataanmeldelse, Adgang til registre og nationale databaser, Opbevaring af data med CPR-nr.

 • Udtræk fra LPR, patologi CPR, lægemiddeldatabase og andre
 • Udtræk fra kvalitetsdatabaser i RKKP-regi
 • Hofteartroskopi - SAKS (ortopaedi.dk)

Rapporteringsguidelines

Registrering af protokoller

Publikation

Udfærdigelse af manuskript

Letter of Intent (hensigtserklæring)

Redaktør