​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Forskningstræning

​På denne side kan du læse om forskningstræning i hoveduddannelsen. Nederst på siden kan du finde relevante links og dokumenter.

Næste dato for forskningstræning i hoveduddannelsen i 2022 bliver opdateret snarest.​


Målbeskrivelse, uddannelsesprogram, uddannelsesplan, portefølje

DOS har udarbejdet målbeskrivelsen (www.ortopaedi.dk), der er godkendt af Sundhedsstyrelsen. Ud fra målbeskrivelsen har uddannelsesudvalget i Region Øst udformet et uddannelsesprogram (www.laegeuddannelsen.dk) for hvert enkelte forløb, hvoraf det fremgår hvornår i uddannelsen de enkelte delmål skal opnås. Ud fra dette program udformes en individuel uddannelsesplan, der i de fleste tilfælde vil være identisk med programmet. 

Uddannelsesplanen er grundlaget for porteføljen, der er din dokumentation for evaluering af kompetenceudviklingen uddannelsen igennem.

Har du ikke allerede ved starten af din hoveduddannelsesstilling modtaget en uddannelsesplan og portefølje, kontakt da din uddannelsesansvarlige overlæge eller vejleder.

Sørg for at få læst alle papirerne igennem tidligt i forløbet.

Praktisk del - 10 dage
Der kan anvendes 10 dage til individuelt arbejde med et selvstændigt forskningsprojekt. Den praktiske del af forskningstræningen består i at lave en specialespecifik opgave. Forskningstræningen skal afsluttes med en evaluering af opgaven. Der skal således skrives et abstrakt og opgaven skal fremlægges mundtligt. Forum for fremlæggelsen kan variere fra speciale til speciale. Din forskningstræningsvejleder kan honoreres for op til 10 timers vejledning.

Teoretisk del - 10 dage
Den teoretiske del består af:
  • Modul 1 (3 dage): Et introduktionskursus, der omhandler basal forskningsmetodologi, kritisk litteraturlæsning samt litteratursøgning. Kurset er åbent for alle specialer undtagen almen medicin. Du skal sammen med din vejleder have udarbejdet en idé til et projekt. Kurset afholdes af Københavns Universitet, mens tilmelding varetages af sekretariatet.
  • Modul 2 (6 dage): De 6 dage sammensættes individuelt af seminardage efter aftale med vejleder, specialespecifik kursusaktivitet og modul 2 kurser op til 4 dage. 
  • Evaluering (1 dag): Består af en dag med mundtlig fremlæggelse af projekter samt evaluering heraf.Redaktør