​​​

Forskningsenheden i Afd. M

​Forskningsenheden i Ortopædkirurgisk Afdeling M er tilknyttet Københavns Universitet under Institut for Klinisk Medicin. Afdelingen har fire forskningsansvarlige professorer,  og enhver der foretager forskning eller har en relation til et forskningsprojekt i Afdeling M, er tilknyttet forskningsenheden.

Professorer i enheden:Søren Overgaard, professor, overlæge, dr.med. 
Forskningsområder:
 • ​Behandling af patienter med hofte- og knæartrose
  • ​Betydning af vægttab og artrosegrad for outcome
 • ​​Optimering af smertebehandling
 • Optimering af rehabilitering efter hoftealloplastik
 • Afklaring af risikofaktorer for infektion og smerter efter hofte- og knæoperation
 • Nedsættelse af infektionsrisiko efter operation
 • Nedsættelse af luksationsrisiko efter hoftealloplastik
 • Optimering af operationsstuen
 • Hoftedysplasi
 • Optimering af behandling af patienter med hoftefraktur 
 
Jes Bruun Lauritzen, professor, overlæge, dr.med. 
Forskningsområder:
Klinisk forskning inden for tumorområdet:
 • ​Multicenter opgørelse af knoglemetastaser hos ortopædkirurgiske patienter
 • Pseudotumores
 • Recidiv af lipomer
Forskning indenfor tumorområdet varetages i samarbejde med tumorsektionen på ortopædkirurgisk afdeling på Rigshospitalet. 

Michael R. Krogsgaard, professor, overlæge, dr.med. 
Forskningsområder:
 • Basalforskning:
  • Myotendinous junction
  • Frossen skulder
  • Akillesseneruptur
 • Neuromuskulære/biomekaniske konsekvenser af ligamentskader i knæet
 • Patient reported outcome measures (PROMs):
  • Videreudvikling af database over muskuloskeletale PROMs (61 nu, mål 150)
  • Analyse af PROMs anvendt i de nationale kvalitetsdatabaser
  • Udvikling af en valid PROM til børn med korsbåndsskade
  • Udvikling af valide PROMs til patienter med hofte- og knæ-alloplastik
 • Klinisk forskning:
Inden for sektionens højt specialiserede funktioner: Trochleoplastik, børne-korsbånd, brusk-defekter, menisktransplantation, scapula crepitans (forhåbentlig også scapula alatae)
I øvrigt: ligamentskader, frossen skulder, sternoklavikulær kirurgi, hofteartroskopi mv
Komplikationsanalyser i samarbejde med patienterstatningen. 

Michael Kjær, professor, overlæge, dr.med. 
Forskningsområder:
 • ​Udforskning af sene-overbelastnings (tendinopati) patogenese
 • Undersøgelse af behandlingsregimer overfor tendinopati
 • Undersøgelse af rehabilitering efter sene-ruptur
 • Udforskning af skeletmuskulaturs tilpasning til træning og inaktivitet hos ældre
 • Undersøgelse af muskel ruptur og dennes kliniske behandling
 • Udforskning af senevævets døgnrytme
 • Udforskning af muskel-sene overgangen
 • ​Udforskning af muskel regeneration efter muskelskadeRedaktør