​​​

Forskningsenheden i Afd. M

​Forskningsenheden består af fire professorer med diverse forskningsområder. Enheden er en del er af Ortopædkirurgisk Afdeling, og er tilknyttet Københavns Universitet under Institut for Klinisk Medicin. Enhver der foretager forskning eller har en relation til et forskningsprojekt i Afdeling M, er tilknyttet forskningsenheden.

Siden er under udarbejdelse og bliver løbende opdateret

Professorer i enheden:


Professor, overlæge, dr.med. Søren Overgaard
Forskningsområder:
 • ​Behandling af patienter med hofte- og knæartrose
  • ​Betydning af vægttab og artrosegrad for outcome
 • ​​Optimering af smertebehandling
 • Optimering af rehabilitering efter hoftealloplastik
 • Afklaring af risikofaktorer for infektion og smerter efter hofte- og knæoperation
 • Nedsættelse af infektionsrisiko efter operation
 • Nedsættelse af luksationsrisiko efter hoftealloplastik
 • Optimering af operationsstuen
 • Hoftedysplasi
 • Optimering af behandling af patienter med hoftefraktur 
 
Professor, overlæge, dr.med. Jes Bruun Lauritzen

Professor, overlæge, dr.med. Michael R. Krogsgaard
Forskningsområder:
 • Basalforskning:
  • Myotendinous junction
  • Frossen skulder
  • Akillesseneruptur
 • Neuromuskulære/biomekaniske konsekvenser af ligamentskader i knæet
 • Patient reported outcome measures (PROMs):
  • Videreudvikling af database over muskuloskeletale PROMs (61 nu, mål 150)
  • Analyse af PROMs anvendt i de nationale kvalitetsdatabaser
  • Udvikling af en valid PROM til børn med korsbåndsskade
  • Udvikling af valide PROMs til patienter med hofte- og knæ-alloplastik
 • Klinisk forskning:
Inden for sektionens højt specialiserede funktioner: Trochleoplastik, børne-korsbånd, brusk-defekter, menisktransplantation, scapula crepitans (forhåbentlig også scapula alatae)
I øvrigt: ligamentskader, frossen skulder, sternoklavikulær kirurgi, hofteartroskopi mv
Komplikationsanalyser i samarbejde med patienterstatningen. 

Professor, overlæge, dr.med. Michael Kjær
Forskningsområder:
 • ​Udforskning af sene-overbelastnings (tendinopati) patogenese
 • Undersøgelse af behandlingsregimer overfor tendinopati
 • Undersøgelse af rehabilitering efter sene-ruptur
 • Udforskning af skeletmuskulaturs tilpasning til træning og inaktivitet hos ældre
 • Undersøgelse af muskel ruptur og dennes kliniske behandling
 • Udforskning af senevævets døgnrytme
 • Udforskning af muskel-sene overgangen
 • ​Udforskning af muskel regeneration efter muskelskadeRedaktør