Henvisning til M51

​Generelt kan anføres, at en henvisning under de ovennævnte funktionsniveauer skal være konfereret med den subspeciale ansvarlige for det pågældende område på den henvisende afdeling, og at henvisningen vedlægges fuld journalkopi og alt billedmateriale, der ikke er let tilgængeligt over nettet (Web 1000 / Webpacs). Er man i tvivl, kan man til enhver tid kontakte os på 35313010.

Rekonstruktion af korsbå​nd hos børn (med åbne epifysesk​iver):


Vi vil bede om, at der foreligger et rtg. af knæet og en MR-scanning, der viser korsbåndsskaden og de åbne epifyseskiver.
Henvisningen må godt sendes, før MR-scanning er foretaget, hvis klinikken er entydig, og det angives, hvornår og hvor scanningen vil blive foretaget, så vi kan planlægge det ambulante besøg derefter.

Henvisningen skal vedlægges fuld journalkopi og alt billedmateriale, der ikke er let tilgængeligt over nettet (Web 1000 / Webpacs).

Trochleaplastik (udvid​et behandling af habituelle patellaluksationer):


Vi modtager gerne patienter med multiple habituelle patellaluksationer eller permanent subluxerede/luxerede patellae, hvor man forventer, at en operationskombination af MPFL-rekonstruktion, trochleaplastik, medialisering af tub. tibia og/eller distalisering af tub. tibia kan blive aktuel. 
Et lige lateralt rtg af knæet og MR-scanning af knæet med opmåling af TTTG-afstand og vurdering af trochleadysplasi og trochleavinkel ved trochleaindgangen skal foreligge ved henvisning.

Henvisningen skal vedlægges fuld journalkopi og alt billedmateriale, der ikke er let tilgængeligt over nettet (Web 1000 / Webpacs).

Multiligament rekonstruk​​tioner / knæluksationer:


Akutte knæluksationer må I meget gerne konferere med os, hvad angår behandlingsstrategi, bandagering ect.
Akutte multiligamentlæsioner uden kar/nerveskade vil vi også gerne have konfereret hurtigt, da vi i flere tilfælde vil foretage subakut resuturering/ augmentering af visse af ligamenterne.
Vi modtager patienter med knæ med kronisk instabilitet på baggrund af insufficiens af flere ligamenter. Før henvisning skal knæet som hovedregel være afhævet, have fuld bevægebue, genoptræning skal være iværksat, og instabilitet skal være vurderet som værende hovedproblemet. MR-scanning af knæet vil være en fordel, da det vil forkorte udredningsforløbet.

Henvisningen skal vedlægges fuld journalkopi og alt billedmateriale, der ikke er let tilgængeligt over nettet (Web 1000 / Webpacs).

Rekonstruktioner af bagerste korsbånd (PCL):


Vi modtager patienter med knæ med posterior instabilitet på baggrund af insufficiens/ruptur af PCL. Før henvisning skal knæet som hovedregel være afhævet, have fuld bevægebue, genoptræning skal være iværksat og instabilitet skal være vurderet som værende hovedproblemet.

Henvisningen skal vedlægges fuld journalkopi og alt billedmateriale, der ikke er let tilgængeligt over nettet (Web 1000 / Webpacs).

Scapula crepitans


Vi foretager endoskopisk resektion af bursa og det apicale-mediale hjørne af scapula i tilfælde, hvor der er smertefuld ”klikken” eller ”skurren” af scapula mod thorax-væggen. Vi modtager ikke patienter, der udelukkende har ømhed langs mediale scapularand uden dette samtidige tegn på mekanisk kollision.

Henvisningen skal vedlægges fuld journalkopi og alt billedmateriale, der ikke er let tilgængeligt over nettet (Web 1000 / Webpacs).

Revision af forreste korsbånds-rekonstruktioner:


Både klinisk og MR-verificeret ruptur af graften og/eller gener i form af pivoterende instabilitet skal være til stede. Ren smerte ved belastning betragtes ikke som henvisningsindikation.

Henvisningen skal vedlægges fuld journalkopi og alt billedmateriale, der ikke er let tilgængeligt over nettet (Web 1000 / Webpacs).

Hofteartroskopier:


Ukarakteristiske hofte/lyskesmerter skal primært udredes af idrætsmedicinsk afdeling/reumatolog.
Hvis det er konkluderet, at smerterne stammer fra hofteleddet, skal det udelukkes, at der er tale om manifest hofteartrose.
Hofteskopi tilbydes, hvis smerterne bedømmes at stamme fra hofteleddet (CAM, Pinzer eller anden intraartikulær patologi), og der er billeddokumentation herfor.

Henvisningen skal vedlægges fuld journalkopi og alt billedmateriale, der ikke er let tilgængeligt over nettet (Web 1000 / Webpacs).

Større rotatorcufflæsioner:


Vi modtager gerne akutte rupturer (

Henvisningen vedlægges fuld journalkopi og alt billedmateriale, der ikke er let tilgængeligt over nettet (Web 1000 / Webpacs).

Skulderinstabilitet:


Patienter

Henvisningen skal vedlægges fuld journalkopi og alt billedmateriale, der ikke er let tilgængeligt over nettet (Web 1000 / Webpacs).

Skulderkontraktur:


Patienter med skuldre med nedsat bevægelighed i flere planer på baggrund af traume uden samtidig fraktur, eller som fremviser klassisk frozen shoulder modtages uden behov for yderligere udredning.
Patienter med dårlig skulderbevægelighed på baggrund af displacerede tuberculum major frakturer, caputfrakturer eller artrose henvises til afdelinger, der udfører skulderalloplastikker.

Henvisningen skal vedlægges fuld journalkopi og alt billedmateriale, der ikke er let tilgængeligt over nettet (Web 1000 / Webpacs).

Udvidet kirurgisk behandling af bruskskader:


Hvis generne er udtryk for en generel degenerativ brusklidelse (fx artrose eller generel bruskslid fundet ved artroskopi) kan vi ikke tilbyde yderligere bruskbehandling.
Hvis der er tale om en veldefineret fuldtykkelses bruskdefekt skal mikrofrakturering have været forsøgt minimum 6 måneder før henvisning.

Vores nuværende behandlingsparadigme er som følger:
Henvisningen skal vedlægges fuld journalkopi og alt billedmateriale, der ikke er let tilgængeligt over nettet (Web 1000 / Webpacs).

Menisk rekonstruktioner og transplantationer på forskningsbasis:


Yngre personer med begyndende belastningssmerter på baggrund af tidligere stor partiel eller total menisk resektion men uden manifest eller generaliseret artrose modtages med henblik på eventuel implantation af kunstmenisk eller transplantation af allograft menisk. Patienterne skal være udredt med rtg. og MR-scanning og gerne artroskoperet.

Patienterne skal altid først konfereres med overlæge Anette Holm Kourakis eller overlæge Martin Rathcke.

Kirurgi for ustabilt eller smertefuldt sternoclavikulærled efter traume ( ikke Mb. Tietze):


Patienter med ovenstående modtages med henblik på artroskopisk/åben resektion og/eller stabilisering. Skal være udredt med rtg, MR-scanning og CT scanning.

Henvisningen skal vedlægges fuld journalkopi og alt billedmateriale, der ikke er let tilgængeligt over nettet (Web 1000 / Webpacs).

Artroskopis​k kirurgi for osteochondritter eller anden patologi i ankelleddet:


Vi modtager gerne patienter med ankel problemer, hvor supplerende adgange som fx bagre artroskopisk adgang til ankelleddet kan forudses. Der skal foreligge rtg af ankelled, MR-scanning og i tilfælde af osteochondrit CT-scanning, der præciserer placeringen af læsionen.


​​
Redaktør