For studerende

Ortopædkirurgisk afdeling indgår både i den teoretiske og kliniske uddannelse af lægestuderende på 7. semester.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Afdeling M har mange uddannelsesforpligtigelser inden for flere faggrupper.

Som uddannelsessted udgør afdelingen sammen med de øvrige hospitaler i Region Hovedstaden og Københavns Universitet, Københavns Universitetshospital.

Afdeling M er, af H:S Sygeplejerskeuddannelse og Diakonissestiftelsens Sygeplejeskole for H:S, godkendt som klinisk undervisningssted til sygeplejestuderende.

Vi har følgende kategorier af uddannelsessøgende:

 • Medicinstuderende 7. semester, ca. 30 p.a.
 • Læger i turnusstillinger.
 • Læger under uddannelse til almen praksis.
 • Læger i supplerende uddannelse i forbindelse med speciallæge godkendelse i andet speciale.
 • Læger i alle stadier af uddannelsen til speciallæge i ortopædkirurgi.

 • Sygeplejestuderende 1., 3. og 7 semester, ca. 40 p.a.
 • Radiografstuderende 3. semester, ca. 4 p.a.
 • Social- og sundhedsassistent elever, ca. 16 p.a.

 • Lægesekretærelever 

 • Elever fra Redder-uddannelsen, ca. 3 p.a.
 • Studerende i Folkesundhedsvidenskab, ca. 3 p.a.
 • Folkeskoleelever i erhvervspraktik som social- og sundhedsassistenter eller sygeplejersker.

For det øvrige uddannede personale har vi kompetenceudviklingsprogrammer: 

 • Sygeplejersker
 • Social- og sundhedsassistenter
 • Sekretærer (under udarbejdelse)
 • Portører

Til afdelingen er knyttet:

 • 2 professorater (overlæge, dr. med. Jes Bruun Lauritzen, overlæge, Ph.d. Michael Krogsgaard)
 • 1 klinisk kontaktperson​ (afdelingslæge Krassimir Kostadinov)
 • 1 antal kliniske lærere (varetages af øvrige afdelingslæger).
 
Postgraduat uddannelse:


Afdeling M dækker samtlige postgraduate niveauer i uddannelsen i specialet ortopædisk kirurgi.

 • 4 introduktionsstillinger.
 • 6 hoveduddannelsesstillinger, samt 2 læger fra Nykøbing Falster og Nordsjællands Hospital på deres 2.år i HU-uddannelsen til speciallæger i ortopædkirurgi.
 • 3 HU-forløb til almen medicin.
 • 9 KBU-stillinger.
 • 1 række vikarer som prækursister, og medicinere under vores overlæge i ortogeriatri.

Som nyansat får du tilsendt introduktionsprogram, undersøgelseshæfte og vagtplan.

Du deltager i hospitalets 2-dages fællesintroduktion, og dernæst er der specifik introduktion ved afdelingens læger´(inkl. ortogeriater), samt it- og uddannelsesansvarlige.

Som nyansat tilknyttes du 1 af de 5 sengeafsnit, hvor der vil være yderligere undervisning og oplæring.

Alle under uddannelse tilknyttes 1 vejleder, og er du ikke under uddannelse, får du i stedet 1 mentor.

Som led i uddannelsesforløbet gennemføres hvert år 2 temadage, hvor målgruppen er yngre læger.

Alle mandage, undtagen i sommerperioden, afholdes undervisning i tidsrummet fra kl. 8:00-8:45, hvor alle læger deltager. Undervisningen foregår i Solgården, bygning 7, 4. sal. 

3 gange om ugen er der "3 kliniske minutter", hvor alle på skift kan præsentere en case.

Dagligt er der også mulighed for supervision til operationer, vagterne i akutmodtagelsen og naturligvis afdelingsarbejdet på både sengeafsnit og i vores ambulatorier.

Redaktør