​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

For studerende

Afdeling M har mange uddannelsesforpligtigelser inden for flere faggrupper. Som uddannelsessted udgør afdelingen sammen med de øvrige hospitaler i Region Hovedstaden og Københavns Universitet, Københavns Universitetshospital. Afdeling M er godkendt som klinisk undervisningssted til sygeplejestuderende​ af Københavns Professionshøjskole, .

Vi har følgende kategorier af uddannelsessøgende:

 • Medicinstuderende 7. semester, ca. 30 p.a.
 • Læger i turnusstillinger.
 • Læger under uddannelse til almen praksis.
 • Læger i supplerende uddannelse i forbindelse med speciallæge godkendelse i andet speciale.
 • Læger i alle stadier af uddannelsen til speciallæge i ortopædkirurgi.
 • Sygeplejestuderende 1., 2., 4., 5 og 6. semester ca 55 p.a.
 • Ambulancebehandlerelever 3.semester, ca. 6 p.a.
 • Social- og sundhedsassistent elever, ca. 24 p.a.
 • Folkeskoleelever i erhvervspraktik som social- og sundhedsassistenter eller sygeplejersker.

For det øvrige uddannede personale har vi kompetenceudviklingsprogrammer: 

 • Sygeplejersker
 • Social- og sundhedsassistenter
 • Sekretærer (under udarbejdelse)
 • Portører

Til afdelingen er knyttet:

 • 2 professorater (overlæge, dr. med. Jes Bruun Lauritzen, overlæge, Ph.d. Michael Krogsgaard)
 • 1 klinisk kontaktperson​ (afdelingslæge Nikolaj Palasin Sode)
 • 1 antal kliniske lærere (varetages af øvrige afdelingslæger).
 

Postgraduat uddannelse:


Afdeling M dækker samtlige postgraduate niveauer i uddannelsen i specialet ortopædisk kirurgi.
Uddannelsesansvarlige overlæge:
Thomas Giver Jensen (thomas.giver.jensen@regionh.dk

 • 6 introduktionsstillinger.
 • 6 hoveduddannelsesstillinger, samt 2 læger fra Nykøbing Falster og Nordsjællands Hospital på deres 2.år i HU-uddannelsen til speciallæger i ortopædkirurgi.
 • 3 HU-forløb til almen medicin.
 • 10 KBU-stillinger.
 • 1 række vikarer som prækursister, og medicinere under vores overlæge i ortogeriatri.
Som nyansat får du tilsendt introduktionsprogram, undersøgelseshæfte og vagtplan. Du deltager i hospitalets 2-dages fællesintroduktion, og dernæst er der specifik introduktion ved afdelingens læger´(inkl. ortogeriater), samt it- og uddannelsesansvarlige.
Som nyansat tilknyttes du 1 af de 3 sengeafsnit, hvor der vil være yderligere undervisning og oplæring.
Alle under uddannelse tilknyttes en vejleder, og er du ikke under uddannelse, får du i stedet 1 mentor. Som led i uddannelsesforløbet gennemføres hvert år 2 temadage, hvor målgruppen er yngre læger.

Alle fredage, undtagen i sommerperioden, afholdes undervisning i tidsrummet fra kl. 8:00-8:45, hvor alle læger deltager. Undervisningen foregår i Solgården, bygning 7, 4. sal. 
3 gange om ugen er der "3 kliniske minutter", hvor alle på skift kan præsentere en case.
Dagligt er der også mulighed for supervision til operationer, vagterne i akutmodtagelsen og naturligvis afdelingsarbejdet på både sengeafsnit og i vores ambulatorier.
Redaktør