For praktiserende læger

​Denne side henvender sig primært til praktiserende læger.

​Behandlingsinstrukser


  • Afdelingen har alle sine behandlingsinstrukser liggende på vip.regionh.dk.
    Instrukserne er udarbejdet til internt brug. 

  • Henvisning til undersøgelse og behandling på den højt specialiserede og regionale artroskopiske og idrætskirurgiske funktion. (Henvender sig til andre ortopædkirurgiske afdelinger eller speciallæger).

Idrætskirurgisk sektion på BBH har fået tildelt den højtspecialiserede funktion indenfor:


og den regionale funktion indenfor:


Derudover foretager vi:


For at få henvisningsforløbene til at glide så nemt som muligt, har vi opstillet henvisningsvejledninger for hvert område, som man kan komme til ved at klikke på det pågældende emne.

Generelt kan anføres, at en henvisning under de ovennævnte funktionsniveauer skal være konfereret med den subspeciale-ansvarlige for det pågældende område på den henvisende afdeling, og at henvisningen vedlægges fuld journalkopi og alt billedmateriale, der ikke er let tilgængeligt over nettet (Web 1000 / Webpacs).

  • Er man i tvivl, kan man til enhver tid kontakte os på 35313010.

Med venlig hilsen
Professor, overlæge Michael Krogsgaard,
Overlæge Peter Lavard,
Overlæge Anette Holm Kourakis
Overlæge Martin Rathcke
Overlæge Lars Konradsen
Overlæge Torsten Warming​​
Redaktør