Grunduddannelser inden for sundheds- og sygeplejen

​Ortopædkirurgisk afdeling M er, i samarbejde med H:S Sygeplejerskeuddannelsen, uddannelsessted for sygeplejestuderende i 1., 3. og 6. semester praktikforløb. Vi​ modtager ca. 48 studerende hvert år.

​Radiografuddannelsen:

Ortopædkirurgisk afdeling M er, i samarbejde med Københavns Amt, sygepleje- og radiografskolen, uddannelsessted for radiografstuderende. Vi modtager 4 studerende hvert år.

Social- og sundhedsassistent uddannelsen:

Ortopædkirurgisk afdeling M er, i samarbejde med Social- og sundhedsskolen i Københavns Kommune, uddannelsessted for social- og sundhedsassistentelever i 2. praktikforløb. Vi modtager 16 elever hvert år.

For alle elever/studerende planlægges introduktionsprogram af 1 uges varighed v. Klinisk oversygeplejerske.

Der er etableret 2 studieunits i afdelingen, hvor alle 1. og 3. semester studerende gennemfører deres kliniske undervisningsforløb. En del af 6. semester studerendes forløb kan også foregå i studieunit.

Den enkelte elev tilknyttes til et afsnit og en uddannet praktikvejleder.

For alle uddannelsessøgende planlægges der ugentlige klinikker/undervisning i det ortopædkirurgiske speciale v. Klinisk oversygeplejerske.

Redaktør