Kontakt forskningslaboratoriet

Forskningslabora​torium for Stereologi og Neurovidenskab

​​Bispebjerg og Frederiksberg Hospital
Forskningslaboratorium for Stereologi og Neurovidenskab
Indgang 11B, 2. sal
Nielsine Nielsens Vej 6B
2400 Københav​n NV
Telefonnr: 38 63 59 40
E-mail: forsklab@bbh.regionh.dk eller bp0001@bbh.regionh.dk

Redaktør