For studerende

​Som studerende ved laboratoriet lærer du de basale færdigheder, der kræves for at lave vores forskning, og alt videnskabeligt arbejde resulterer i en videnskabelig artikel. Læs mere om de forskellige muligheder samt ledige studenterprojekter her på siden.

​​Specialestuderende Nadja og post doc Mona ved den internationale workshop "Decoding the neural substrate of impulsivity: Looking at the genetics of behavior with focus on serotonin and glutamate systems​"  afholdt på laboratoriet i september 2015. (Foto af Esther Kjær Needham)

Som studerende på vores laboratorium har du flere valg. Nogle deltager primært i mindre projekter, som kan laves i fritiden. Andre indgår i større projekter, som specialeprojekter, der finansieres efter aftale eller af et skolarstipendiat af 6 til 12 måneders varighed. Alt videnskabeligt arbejde skal resultere i en videnskabelig artikel. Fortsat forskning kan senere føre til en Ph.d. 

På laboratoriet bliver du oplært i de basale færdigheder, der kræves for at lave vores forskning, herunder stereologi, histologisk arbejde i laboratoriet, dataindsamling, artikelskrivning m.m. 

Derudover, får du mulighed for at deltage i konferencer og videnskabelige mød​​er både inden- og udenlands.

Vores studerende er primært medicin- eller biologistuderende, men andre specialer, som ingeniører, dyrlæger, humanbiologer o.lign., er naturligvis også velkomne.

Kontakt os for at høre mere, eller hvis du har en god ide.

Ledige studenterprojekter:

Komparativt studie af pattedyrhjerner:

Som led i vores komparative studier ønsker vi at kende antallet af neokortikale neuroner hos højere primater. Materialet består af 2 chimpanse hjerner og 1 orangutang. Resultaterne vil indgå i en sammenligning med flere andre pattedyrhjerner. For mere information om projektet kan du kontakte Bente Pakkenberg, telefon: 38635939. 

Kvantificering af hjerneceller i neocortex hos patienter med Amyotrofisk lateral sklerose (ALS)

Amyotrofisk lateral sklerose (ALS) er en invaliderende neurodegenerativ sygdom der påvirker de motoriske nerveceller i hjernen, hjernestammen og rygmarven. I Danmark er der omkring 2-300 personer der lider af ALS, og hvert år får 50-100 personer stillet diagnosen. Sygdommen forværres gradvist med tiltagende muskelsvind, og i de fleste tilfælde vil døden indtræffe ca. 3-5 år efter diagnosen er stillet. Der er ingen kurativ behandling, dog findes der behandling der lindrer symptomerne. På trods af at ALS er en progressiv sygdom, der primært påvirker det motoriske system, anerkendes flere non-motoriske systemer og hjernestrukturer nu til at være involveret.

Formålet med projektet er at bruge stereologi til at estimere det totale antal hjerneceller (neuroner, astrocytter, oligodendrocyttes og mikroglia) i hjernebarken hos patienter med ALS samt en tilsvarende kontrolgruppe, for på den måde at få en bedre indsigt i de patologiske forandringer der sker hos patienterne.

Projektet vil blive superviseret af Seniorforsker Mikkel Vestergaard Olesen og professor Bente Pakkenberg. Startdato efter aftale. Send din ansøgning til Bente Pakkenberg (bente.pakkenberg@regionh.dk). Ansøgningen skal indeholde en kort beskrivelse af dig selv og din motivation, og et CV. For mere information om projektet kan du kontakte Bente Pakkenberg, telefon: 38635939 eller Mikkel Vestergaard Olesen

Estimering af det totale antal gliaceller i neocortex hos patienter med Parkinson sygdom (PD)

Parkinson sygdom (PD) er en neurodegenerativ sygdom der er karakteriseret ved invaliderende motor- og non-motor symptomer. Stigende evidens tyder på at neocortex er involveret i disse sygdomskarakteristika, og at gliose kan være en central del af PD sygdomsprocessen.  

Formålet med projektet er at estimere det totale antal gliaceller (astrocytter, oligodendrocyttes og mikroglia) i hjernebarken hos patienter med Parkinson sygdom samt en tilsvarende kontrolgruppe ved hjælp af stereologisk kvantificering. På den måde vil vi bestemme i hvor høj grad disse celletyper er involveret i PD patogenesen. Et øget kendskab til de forandringer der sker i hjernen ved Parkinson sygdom kan være af vigtighed for forståelsen af sygdommen. Det er derfor af stor videnskabelig interesse at undersøge de patologiske ændringer ved hjælp af anerkendte metoder.

Projektet vil blive superviseret af Seniorforsker Mikkel Vestergaard Olesen og professor Bente Pakkenberg. Startdato efter aftale. Send din ansøgning til Bente Pakkenberg (bente.pakkenberg@regionh.dk). Ansøgningen skal indeholde en kort beskrivelse af dig selv og din motivation, og et CV. For mere information om projektet kan du kontakte Bente Pakkenberg, telefon: 38635939 eller Mikkel Vestergaard Olesenmikkel.vestergaard.olesen@regionh.dk.


Redaktør