For studerende

​Som studerende ved laboratoriet lærer du de basale færdigheder, der kræves for at lave vores forskning, og alt videnskabeligt arbejde resulterer i en videnskabelig artikel. Læs mere om de forskellige muligheder samt ledige studenterprojekter her på siden.

​​Specialestuderende Nadja og post doc Mona ved den internationale workshop "Decoding the neural substrate of impulsivity: Looking at the genetics of behavior with focus on serotonin and glutamate systems​"  afholdt på laboratoriet i september 2015. (Foto af Esther Kjær Needham)

Som studerende på vores laboratorium har du flere valg. Nogle deltager primært i mindre projekter, som kan laves i fritiden. Andre indgår i større projekter, som specialeprojekter, der finansieres efter aftale eller af et skolarstipendiat af 6 til 12 måneders varighed. Alt videnskabeligt arbejde skal resultere i en videnskabelig artikel. Fortsat forskning kan senere føre til en Ph.d. 

På laboratoriet bliver du oplært i de basale færdigheder, der kræves for at lave vores forskning, herunder stereologi, histologisk arbejde i laboratoriet, dataindsamling, artikelskrivning m.m. 

Derudover, får du mulighed for at deltage i konferencer og videnskabelige mød​​er både inden- og udenlands.

Vores studerende er primært medicin- eller biologistuderende, men andre specialer, som ingeniører, dyrlæger, humanbiologer o.lign., er naturligvis også velkomne.

Kontakt os for at høre mere, eller hvis du har en god ide.

Ledige studenterprojekter:

Komparativt studie af pattedyrhjerner:

Som led i vores komparative studier ønsker vi at kende antallet af neokortikale neuroner hos højere primater. Materialet består af 2 chimpanse hjerner og 1 orangutang. Resultaterne vil indgå i en sammenligning med flere andre pattedyrhjerner.

Estimation of the total neocortical cell numbers in Parkinson´s disease

We are looking for a highly motivated Bachelor or Master's project student, with a special interest in neuroscience and neurostereology.

Location: The project will be carried out at Research Laboratory for Stereology and Neuroscience at Copenhagen University Hospital Bispebjerg, a research center with a strong background in neurostereology and neurology.

Aim: The goal of this project is to use stereology to estimate the total number of brain cells in the neocortex of patients with Parkinson´s disease compared to a control group. The project will be supervised by Senior Scientist Mikkel Vestergaard Olesen and professor Bente Pakkenberg. The starting date will be after agreement. Please send your application to Bente Pakkenberg (bente.pakkenberg@regionh.dk). The application should include a small section about yourself and your motivation and a CV. For further information regarding the project, please contact Bente Pakkenberg: bente.pakkenberg@regioh.dk or Mikkel Vestergaard Olesen: mikkel.vestergaard.olesen@regionh.dk. You can also call Bente Pakkenberg on phone: 3863 5939.


Vi søger motiverede bachelor- eller specialestuderende med interesse i neurovidenskab og neurostereologi.

 

De stereologiske projekter vil blive vejledt at senior forsker Mikkel Vestergaard Olesen og professor Bente Pakkenberg. For mere information angående projektet, bedes du kontakte Mikkel Vestergaard Olesen (mikkel.vestergaard.olesen@regionh.dk, telefon: 38635941 eller Bente Pakkenberg (bente.pakkenberg@regionh.dk, telefon: 38635939.

Eksempler på projekter:

Det totale antal neocortikale gliaceller i hjerner fra kronisk skizofrene patienter

Skizofreni er en psykisk lidelse der påvirker vores tanker, følelser og sanser. Skizofreni bryder typisk ud i ungdomsårene og kan optræde på forskellig vis fra person til person. Årsagen til sygdommen er ikke kendt, men en række uspecifikke årsager kan prædisponere til skizofreni, herunder misbrug, visse infektionssygdomme og komplikationer under graviditeten. Dertil kommer et betydeligt arveligt moment. Vi har tidligere påvist, at hjerner fra afdøde skizofrene patienter havde nedsat hjernevægt, cortexvolumen, nedsat subcortical grå substans samt et forstørret ventrikelsystem. Ved stereologisk celletælling er der påvist tab hos nogle skizofrene i den mediodorsale thalamus kerne, og nucleus accumbens med normalt neuronantal i ventrale pallidum og basolaterale amygdala. Ved celletælling er endvidere fundet et normalt antal neocortikale neuroner, mens det totale antal gliaceller aldrig er kvantificeret i hjernebarken.

Det er vores hypotese at de strukturelle forandringer, der findes i hjernen hos mange skizofrene patienter kan medføre ændringer i gliacellerne på trods af et bevaret neuronantal. Det er formålet med projektet at kvantificere antallet af gliaceller i hjernebarken. Materialet består af 10 hjerner fra kronisk skizofrene patienter og 12 kontroller. Projektet er estimeret til at tage et år.

Refs:

Pakkenberg B. Post-mortem study of chronic schizophrenic brains. Brit J Psychiatry 151: 744-752, 1987

Pakkenberg B. Total nerve cell number in neocortex in chronic schizophrenics and controls estimated using optical disectors. Biol Psychiatry 34: 768-772, 1993

Stark AK, Uylings HBM, Sanz-Arigita E, Pakkenberg B. Glial cell loss in the anterior cingulate cortex, a subregion of the prefrontal cortex, in subjects with schizophrenia. Am J Psychiatry 161; 882-8, 2004 

Damgaard Nielsen R, Abitz M, Pakkenberg B. Neuron and glial cell numbers in the mediodorsal thalamic nucleus in brains of schizophrenic subjects. Image Analysis & Stereology, 27:133-141, 2008

Pakkenberg B, Scheel-Krüger J, Kristiansen LV. Schizophrenia: from structure to function with special focus on the mediodorsal thalamic prefrontal loop. Acta Psychiatr Scand 120:345-354, 2009


Stereologiske celletællinger i hjerner fra svært demente Alzheimerpatienter

På en gruppe af 10 meget svært afficerede afdøde demente Alzheimer patienter samt en tilsvarende kontrolgruppe, alle kvinder, er der foretaget kvantificering af volumen af neocortex, hvid substans, centrale grå strukturer og ventrikelsystem. Der er fundet signifikant nedsat volumen af hjernebarken med stigende atrofi ved tiltagende demens.

I neocortex er der foretaget stereologisk kvantitering, som ikke har vist gliose og et normalt neuronantal. På de samme hjerner ønsker vi nu at kvantitere andre regioner i de samme hjerner, herunder hippocampus og centrale grå strukturer for at få et nærmere kendskab til de kvantitative forandringer, der finder sted ved demens. Varigheden af celletællingerne vil være afhængige af de områder der udvælges til kvantificering, men estimeres til typisk at tage et år.

Refs:

Regeur L. Increasing loss of brain tissue with increasing dementia: a stereological study of post-mortem brains from elderly females. Eur J Neurol. 2000 Jan;7(1):47-54.

Regeur L, Badsberg Jensen G, Pakkenberg H, Evans SM, Pakkenberg B. No global neocortical nerve cell loss in brains from patients with seni­le dementia of Alz­heimer´s type. Neurobiol Aging 15: 347-352. Peer commentaries and authors' response: 353-380, 1994

Pelvig DP, Pakkenberg H, Regeur L, Pakkenberg B. Neocortical glial cell numbers in Alzheimer's disease. Dement Geriatr Cogn Disord 16; 212-19, 2003


Estimering af det totale antal hjerneceller i cortex hos rotter med depression-lignende adfærd samt efter elektrokonvulsiv behandling.

Svær depression er en særdeles invaliderende psykiatrisk sygdom der påvirker op mod 350 millioner mennesker på verdensplan. De underliggende neurobiologiske mekanismer er endnu ikke fuldt klarlagte, men man ved at både arvelige og miljømæssige faktorer spiller en vigtig rolle. En del studier peger på vigtigheden af neuroplasticitet i forbindelse med sygdommen og behandlingen heraf, og vi har tidligere vist at elektrokonvulsiv behandling øger antallet af blivende hjerneceller i hjerneområdet hippocampus hos rotter. Dertil ser vi ingen patologiske negative effekter af behandlingen. 

Det er formål med nærværende projekt at bruge stereologi til at estimere det totale antal hjerneceller i neocortex hos rotter med depressions-lignende adfærd og/eller behandlet elektrochok sammenlignet med en kontrolgruppe, for på den måde at få en bedre indsigt i de forandringer der sker ved svær depression og behandlingen heraf. Varighed af projektet estimeres til ca. 1 år.

Refs:

Alemu JL, Elberling F, Azam B, Pakkenberg B, Olesen MV (2019) Electroconvulsive treatment prevents chronic restraint stress-induced atrophy of the hippocampal formation - a stereological study. Brain and Behav 9(2): e01195.

Olesen MV, Needham EK, Pakkenberg B (2017) The optical fractionator technique to estimate cell numbers in a rat model of electroconvulsive therapy. JoVE 125: e55737.

Olesen MV, Wörtwein G, Folke J, Pakkenberg B (2017) Electroconvulsive stimulation results in long-term survival of newly generated hippocampal neurons in rats. Hippocampus 27(1): 52-60.

Olesen MV, Wörtwein G, Pakkenberg B (2015) Electroconvulsive stimulation, but not chronic restraint stress, causes structural alterations in adult rat hippocampus – a stereological study. Hippocampus 25(1): 72-80.

Redaktør