​​​​​

Forskning på Neurologisk Afdeling


Evidensbaseret pleje og behandling

Evidensbaseret pleje og behandling er defineret, som den gode og omhyggelige anvendelse af de bedste forskningsresultater, sammenholdt med sundhedspersonalets vurdering og erfaring. Patientens og de pårørendes ønsker er afgørende, for de beslutninger der bliver taget. Formålet med at arbejde evidensbaseret er, at kunne sikre patienter og pårørende det bedst mulige udfald, med størst mulig værdi og med den mindste risiko. I Neurologisk Afdeling arbejder vi evidensbaseret med pleje og behandling (fig. 1).

Figur 1. Evidensbaseret pleje og behandling

 
Forskningsresultater har vist, at hvis sundhedspersonalet arbejder evidensbaseret er ex. patienttilfredshed og overlevelse højere blandt patienterne, sammenlignet med en ikke evidens-baseret praksis.

I Neurologisk Afdeling arbejder alle sundhedsprofesionelle: læger, sygeplejersker, fysioterapeuter, ergoterapeuter, neuropsykologer, diætister og ledelsen konstant med at implementere ny videnskabelig viden, så patienter og pårørende får tilbudt den bedste pleje og behandling til enhver tid. Sundhedspersonalet i Neurologisk Afdeling arbejder desuden ud fra kliniske retningslinjer, som bygger på den nyeste og bedste evidens.

Mange af de forskningsresultater de sundhedsprofesionelle og ledelsen anvender, for at kunne give den bedst mulige pleje og behandling, er baseret på forskningsresultater fra hele verden.  Neurologisk Afdeling producerer også selv forskningsresultater, og deltager i forskning med nationale og internationale samarbejdspartnere.

Som noget nyt arbejder ledelsen også med den nyeste forskningsviden indenfor hospitalsledelse. Ledelsen i Neurologisk Afdeling er hele tiden opdateret på, hvordan nye evidensbaserede tiltag kan forbedre pleje og behandling til patienter og pårørende, så de kan implementeres i klinikken.

Patienter i Neurologisk Afdeling kan blive tilbudt deltagelse i lokale forskningsprojekter. Deltagelse i forskningsprojekter kræver altid et samtykke fra patienten.

 

 

 

 

 

 

 Redaktør