Kompetenceudvikling

Læs om kompetenceudviklingsprogrammer på Neurologisk Afdeling.

For plejepersonale

For uddannet plejepersonale har Neurologisk Afdeling 1 fastlagt kvalifikations - og kompetenceudviklingsprogram: "Plejepersonalets kvalifikations – og kompetenceudviklingsprogram". Programmet er udarbejdet ud fra mål og krav på Bispebjerg Hospital og i samfundet om, at patienten skal modtage sygepleje på et højt fagligt niveau.

Hensigten med programmet er at synliggøre den enkelte medarbejders ansvar og selvstændige kompetence i Neurologisk Afdeling. Programmet beskriver den enkelte medarbejders faglige og personlige udvikling. Hver medarbejder får mulighed for at udvikle sin personlige kompetenceprofil ud fra egne ressourcer og specielle interesseområder.

Den enkelte starter på begynderniveau og kan over en fireårig periode opnå et kyndigt niveau indenfor neurologisk sygepleje. Herefter planlægges individuel specialisering udover programmets rammer.

Kontakt og mere viden

Vil du vide mere om plejepersonalets kompetenceudvikling, kan du kontakte:

Klinisk sygeplejespecialist Hanne Bigum 
Tlf. 40866395
Hanne.Bigum@regionh.dk

For lægesekretærer

Lægesekretærer på Neurologisk Afdeling gennemgår et kompetenceudviklingsprogram.

Hensigten med programmet er at synliggøre den enkelte lægesekretærs ansvar og selvstændige kompetence i Neurologisk Afdeling.

Den enkelte starter på begynderniveau og opnår over en periode på cirka 1 år et kyndigt niveau.

Kontakt og mere viden

Vil du vide mere om lægesekretærernes kompetenceudvikling, kan du kontakte:

Ledende lægesekretær Marianne Ulf Bennedbæk
Tlf. 38 63 52 25
marianne.ulf.bennedbaek@regionh.dk  
Illustration af en blomstrende hjerne forbundet med åbne arme og hænder. Hermed ønsker vi, at illustrere kompetenceudvikling som vækst i såvel teoretisk viden som praktisk kunnen.  Den er tegnet af grafisk tegner Ane Markussen.


Redaktør