Lungemedicinsk Forskningsenhed

​Lungemedicinsk Forskningsenhed ledes af professor Celeste Porsbjerg.

I Lungemedicinsk Forskningsenhed arbejder vi på at løse de udfordringer, patienter med astma, KOL og andre lungesygdomme kan opleve.

  • Vi udvikler nye og bedre behandlinger, som er mere målrettede til den enkelte patient.
  • Vi udvikler nye diagnostiske tests til lungesygdomme, så man hurtigere og bedrekan finde frem til den rette behandling, til den individuelle patient.
  • Vores forskningsresultater har medvirket til indførelse af nye testmetoder og behandlinger i patientbehandlingen både nationalt og internationalt.

Vi er et stort forskerhold bestående af læger, laboratorieforskere, sygeplejersker, laboranter og administrativt personale, under ledelse af Professor Celeste Porsbjerg.

Professor, overlæge, Ph.D. Celeste Porsbjerg er professor i svær astma på Lungemedicinsk afdeling på Bispebjerg Hospital. Hendes forskning har fokus på at løse vigtige kliniske problemer ved svær astma gennem en bedre forståelse af sygdomsmekanismer med henblik på udvikling af målrettede behandlinger. Celeste Porsbjerg er formand for Dansk Svær Astma Register (DSAR) og for Nordisk Svær Astma Netværk (NSAN). Derudover er hun national repræsentant i det Europæiske forskningskonsortium i svær astma SHARP og i det globale astma register ISAR.

Der foregår en lang række forskellige forskningsprojekter i enheden. Nogle af projekterne vil du kunne læse om her på siden, og du er altid velkommen til at kontakte os med henblik på at høre mere om hvad vi laver.

Redaktør