AZIMUNE

​AZIMUNE er et randomiseret, dobbeltblindet, placebo-kontrolleret forsøg med azithromycin, som er et kendt antibiotikum.

Formålet med dette studie er at undersøge virkningsmekanisme af lavdosis tablet azithromycin behandling hos patienter med astma og KOL med henblik på at bane vejen for nye og bedre behandlinger hos de patienter, der er tilbøjelige til akutte forværringer (eksacerbationer) og indlæggelser trods deres vanlig behandling.

 

Hovedkræfterne bag studiet, som udgår fra Lungemedicinsk afdeling på Bispebjerg Hospital, er professor Celeste Porsbjerg som sponsor, overlæge Therese Lapperre, læge Asgar Sverrid og læge og ph.d.-studerende Muzhda Ghanizada som primær investigator og studiekoordinator.

 

I alt 100 personer skal inkluderes i studiet og de bliver delt op i tre grupper. En astma-gruppe med 40 patienter, en KOL-gruppe med 40 patienter og en gruppe med 20 raske personer.  Patienter med astma og KOL vil have optil 4 besøg og 2 telefoniske opfølgninger, hvor raske personer kun vil have 2 besøg og bliver ikke behandlet med azithromycin.

 

Studiet er startet i januar 2020, og bliver udført på to Lungemedicinske afdelinger, Bispebjerg Hospital og Gentofte Hospital, hvor der får lavet en række undersøgelser, herunder to kikkertundersøgelser af lungerne.

Hvis du er interesseret i studiet kontakt ph.d. studerende Muzhda Ghanizada:

Mail: Muzhda.ghanizada.02@regionh.dk eller på mobil +45 2920 4843  

 

Resultater forventes klar i vinteren 2022.

Studiet er finansieret af en bevilling fra Novo Nordisk Fonden på 2,98 mio. kroner. 

Redaktør