VITAL PROJEKT

​Styrker allergivaccination immunforsvarets evne til at bekæmpe luftvejsinfektioner hos patienter med allergisk astma?

- Effekterne af allergen-immunoterapi på luftvejsimmunitet og Th-2 inflammation

Om deltagelse i et videnskabeligt forsøg "VITAL":

"Effekten af allergen immunoterapi på anti-viral immunitet hos patienter med

 allergisk astma"

 • Et randomiseret, dobbelt-blindet, placebo-kontrolleret studie af husstøvmide allergen immunoterapi.

Baggrund:

Patienter med allergisk astma dvs. astma og en eller flere betydende allergier, får oftere astma-forværringer. Den nyeste forskning tyder på, at patienter med allergisk astma har et nedsat          immunrespons mod virusinfektion i deres luftveje, og derfor oplever sværere og mere langvarige forkølelser, end astma patienter uden allergi. Allergi vaccination har i befolkningsstudier vist sig at være er en mulig behandling til at reducere hyppigheden af astma-forværringer samt reducere forbruget af antibiotika blandt patienter med allergisk astma. Vi ønsker i dette studie at undersøge de immunologiske mekanismer ansvarlige for dette.

Kort om forsøget:

 • Lodtrækningsforsøg til tablet behandling med husstøvmide vaccination (Acarizax) el. placebo i 24 uger.
 • 13 besøg over 8-9 måneder på Lungemedicinsk Forskningsenhed på Bispebjerg Hospital med grundig udredning af din astma og allergi (se uddybende i deltagerinformationen kan rekvireres via nedenstående kontaktoplysninger).
  • Seks af besøgene tager ca. 5 min og de 7 andre varer 1,5-3 timer.
  • Vi er fleksible og imødekommende i booking af forsøgene, inden for de rammer angivet i protokollen (se deltagerinformation), for at tage hensyn til arbejde, familie og fritidsinteresser.
  • To af besøgene skal ligge om morgenen med mødetid ca. kl. 07.00, hvor vi vil lave kikkertundersøgelse af dine lunger (se deltagerinformation for yderligere info).
 • Placebogruppen vil efter forsøget er afsluttet også få mulighed for 24 ugers behandling med Acarizax.

For at kunne deltage i undersøgelsen skal du bl.a.:

 • Være mellem 18 og 65 år.
 • Have astma og være i fast behandling med forebyggende medicin.
 • Have husstøvmideallergi og have symptomer på dette.
 • Ikke have birke allergi eller allergi overfor skimmelsvampe.
 • Ikke lide af alvorlig sygdom i øvrigt.
 • Ikke ryge eller tidligere max have røget hvad der svarer til 10 pakkeår.
 • Ikke tidligere være vaccineret mod allergi.
 • Ikke være gravid eller planlægge at blive gravid (der stilles særlige krav for brug af prævention gennem hele undersøgelsen, og du vil blive graviditetstestet).

 

For yderligere information og kontaktoplysninger, se den fulde deltagerinformation.

Der planlægges inklusion af ialt 40 patienter, i et dobbelt-blindet, randomiseret design. Projektet er planlagt til opstart i efteråret 2019, vil primært foregå i Lungemedicinsk Forskningsenhed, men i samarbejde med Lunds Universitet og Københavns Universitet. Projektgruppen består af Professor Celeste Porsbjerg, MD, Ph.D. Asger Sverrild, Ass. Professor Charlotte Bonefeld Menné, Ass. Professor Lena Uller, Læge Ph.D. Steen Rønborg med primær investigator og studiekoordinator Christian Uggerhøj Wøhlk.

Projektets resultater vil potentielt understøtte en udvidet behandlingsindikation for allergivaccination, med fokus på baggrund af infektionsrelaterede astma anfald, hvilket vil være en helt ny tilgang.

Kontaktoplysninger:

Læge, Ph.d. studerende Christian Uggerhøj Wøhlk

cwoe0007@regionh.dk

Tlf. +45 30914745

Redaktør