CHINOOK

​Kunne du tænke dig at deltage i et sundhedsvidenskabeligt lægemiddelforsøg med et lægemiddel til astma?

​For at kunne indgå i forsøget kræves det blandt andet:

  • at du er mellem 18-65 år

  • at du er og har været i daglig behandling med inhalationsmedicin i gennem det seneste år

  • at du husker at tage din astmamedicin dagligt

  • at du ikke ryger, og ikke har røget i det sidste år

Formål med forsøget

Forsøget er et internationalt klinisk forsøg og formålet er at se, om et godkendt lægemiddel kan hjælpe med at kontrollere din astma bedre, hvis den gives i tillæg til den medicin, du allerede tager (såsom inhalatorer). Forsøgsmedicinen gives som injektion og lægges oveni din vanlige medicin.

Forsøget indebærer generelle helbredsundersøgelser bl.a. blodprøver og lungefunktionsundersøgelser.

Forsøget strækker sig over 58 uger og du skal komme til undersøgelser i klinikken ca. 21 gange i løbet af forsøgsperioden. (Der gives kørselskompensation efter statens takster til transport og du har evt. mulighed for at blive kompenseret for tabt arbejdsfortjeneste ifm. forsøget.)

Kontakt

Hvis du er interesseret i at høre mere om dette forsøg, er du velkommen til at kontakte os på mobil 3091 4739 eller på mail til charlotte.bernhoff@regionh.dk

Forsøget er godkendt af Lægemiddelstyrelsen (jr.nr.:2018-003391-13

Redaktør