The PASTA Study - Forsøgspersoner med astma søges

​Vi søger forsøgspersoner til et forskningsprojekt om aktivitet og astma. Her vil vi undersøge, hvor meget personer med astma bevæger sig, og hvad deres kondital er.

​Har du astma, og er du over 18 år?


For alle patienter indebærer forsøget 2 besøgsdage på ca. 1 times varighed hver. Imellem besøgene skal du bære en aktivitetsmåler på dit lår derhjemme i 4 uger.
Hvis du har svær astma og skal opstartes i biologisk medicin, skal du møde en 3. dag 20 uger efter forsøgets start.

Du kan deltage, hvis
  • Du har astma
  • Du er over 18 år
  • Du ikke er gravid
  • Du ikke har andre lungesygdomme
Hvert besøg vil inkludere
  • Introduktion til studiet og måleudstyr
  • Spørgeskemaer om dine symptomer
  • En lungefunktionsundersøgelse
  • Måling af kondital

Projektet er et samarbejde mellem Region Hovedstaden og Region Sjælland. Forsøget er finansieret af Lungeforskningsenheden på Bispebjerg Hospital. Ingen private sponsorer er tilknyttet. Der bliver løbende søgt fondsmidler til finansiering af forsøget.

Der er ligegyldigt, hvor aktiv du er, alle personer med astma søges.

Vil du deltage i forsøget?
Hvis du er interesseret i at deltage i forsøget, bedes du kontakte lederen af forsøget:

Læge Nikolaj Brix Hansen på

Projektet er godkendt af etisk komite jr. nr  H-19018443


Redaktør