RECONSTRUCT - Forsøgspersoner med astma søges til videnskabeligt forsøg

Voksne med astma søges til forsøg der undersøger effekten af astmamedicin på bestemte ionpumper i muskulaturen i luftvejene. Du skal have astma, være mellem 18 og 64 år samt være ikke ryger og du må ikke have fået inhalationssteroid (forebyggende medicin) i de sidste tre måneder.

Formålet med forsøget er at undersøge effekten af inhalationssteroid (forebyggende medicin) på mængden af en bestemt ionkanal (Na/K kanaler) i den glatte muskulatur i luftvejene. For at undersøge dette udføres der kikkertundersøgelse af luftvejene, hvor der tages vævsprøver af luftvejene, før og efter 6 ugers behandling med inhalationssteroid.

Forsøget strækker sig over 7-8 uger med fire besøg på Bispebjerg Hospital:

  • 2 besøg (besøg 1 og 3) hvor du får taget blodprøver, skal udføre pusteprøve og provokationstest (mannitoltest). Varighed ca. 2 timer.
  • 2 besøg (besøg 2 og 4) hvor du får lavet en kikkertundersøgelse af luftvejene, hvor der tages vævsprøver af slimhinden. Under kikkertundersøgelsen vil du være let bedøvet og skal efterfølgende observeres i minimum 1 time på vores observationsafsnit.
  • Imellem besøg 2 og 3 behandles der i 6 uger med inhalationssteroid (budesonid) som er forebyggende astmamedicin.

Du kan ikke deltage hvis du har:

  • Været i behandling med inhalationssteroid i de sidste tre måneder
  • Har andre lungesygdomme eller anden svær sygdom.
  • Ryger eller tidligere har røget i mere end 10 år.
  • Er gravid eller ammer.
  • Har haft en nedre luftvejsinfektion inden for de seneste 4 uger

Vederlag:

Der ydes et vederlag på 1500 kr. som kompensation for gener forbundet med undersøgelserne.

Har ovenstående fanget din interesse er du meget velkommen til at kontakte os på mail: morten.hvidtfeldt@regionh.dk eller på tlf: 21 58 05 81 og høre nærmere.

 

Med venlig hilsen

Morten Hvidtfeldt,
Læge, PhD-studerende

Celeste Porsbjerg
Overlæge, Ass. Professor


Godkendt af videnskabsetisk komite og lægemiddelstyrelsen, EudraCT-nummer: 2016-003509-33

Redaktør