REPLACE-forsøget

​Her kan du se flere detaljer om REPLACE-forsøget, såsom adresse, plan for forsøget og perspektiver samt læse en pressemeddelelse.


Spinningtræning mod astma på Frederiksberg Hospital. (Foto: Søren Høgh Hansen)


Forsøget udføres på:
Bispebjerg Hospital, Bispebjerg bakke 23, 2400 København NV 
Frederiksberg Hospital, Nordre Fasanvej 57, 2000 Frederiksberg

Forsøgsansvarlig: 
Vibeke Backer, professor overlæge

Forsøgsleder og kontaktperson: Anders Pitzner-Fabricius, læge ph.d.-studerende.
Forsøget har til formål, at undersøge om træning kan reducere mængden af inhaleret binyrebarkhormon hos astmatikere.

Plan for forsøget: 
  • Studiet er et interventionsstudie, hvor vi undersøger effekten af motion hos personer med astma.
  • Varigheden er 12 måneder med 6-8 besøg.
  • 2/3 af deltagerne modtager 6 måneders superviseret spinningstræning 3 gange ugentligt 
  • 1/3 af deltagerne vil indgå som kontrolpersoner, dvs. vanlig livsstil i 6 måneder
  • Alle deltagerne vil herefter få en 6 måneder lang opfølgningsperiode i vores specialiserede lungemedicinske ambulatorium 
  • Astmakontrollen vurderes ved hvert besøg - ved god kontrol sænkes medicindosis, ved dårlig kontrol øges medicindosis
  • Før, under og efter træningsperioden/kontrolperioden vil vi udføre lungefunktionstest, konditest samt måle fedt- og muskelmasse med en DEXA-skanner.

Perspektivet med forsøget
Hvis træning viser at kunne mindske forbruget af inhaleret astmamedicin (glukokortikoid), vil det for astmapatienter betyde, at træning kunne være et supplerende behandlingstilbud til astmamedicinen.
Perspektivet er et astmarehabiliteringsprogram med fysisk træning som en del af behandlingen for astma.
Redaktør