Indlæggelse og ambulant behandling

​Som patient på Afdeling for Lunge- og Infektionssygdomme er du enten indlagt eller følger en ambulant behandling.

Indlæggelse 

Du bliver som regel indlagt som patient på Afdeling for Lunge- og Infektionssygdomme
​ efter akut henvisning fra din egen læge, vagtlæge eller via skadestuen.

De fleste akutte patienter indlægges via Medicinsk Modtage Afsnit, hvor en sygeplejerske og læge tale med dig om, hvad der er sket op til indlæggelsen, hvordan du har det, og hvordan dit helbred er. Vi stiller dig en række spørgsmål, og en læge undersøger dig, og beslutter hvilke undersøgelser, du skal tilbydes, eksempelvis scanninger mm. Du får taget blodprøver, og alle vigtige oplysninger skrives ind i din journal.

Forflytning til sengeafsnit

Efter 1-2 døgn i Medicinsk Modtage Afsnit vil du normalt blive flyttet til sengeafsnit L13 eller L23, hvis der er behov for, at du forsat er indlagt. Ca. halvdelen af vores patienter bliver udskrevet direkte fra Medicinsk Modtage Afsnit efter få døgn.

Stuegang

I afdelingen er der stuegang dagligt ca. fra kl. 9.15 til 12.00 på hverdage. På stuegangen gøres status og der følges op på din behandling, og du får svar på blodprøver, røntgenundersøgelser m.m. Dine pårørende er opfordret til at deltage i stuegangen, og har du og dine pårørende brug for yderligere samtale med en læge, kan dette arrangeres. Samtalen skal planlægges 1 til 2 dage i forvejen og foregår på hverdage i dag arbejdstiden. I weekenden foregår stuegang efter behov, og samtaler kan kun arrangeres ved akut, svær sygdom.

Ambulant behandling

Ved ambulant behandling bliver du henvist fra din egen læge, andre speciallæger eller en hospitalsafdeling. Se venligst under AmbulatoriumInfiltratenhed eller KOL-rehabilitering.

Du har mulighed for at se din journal på sundhe​d.dk

Redaktør