​​​​​​​​​​​​​​​​

Lunge- og Infektionssygdomme, Sengeafsnit L23

​Sengeafsnit L23 har 19 senge og ledes af oversygeplejerske Camilla Munk Holm Otzen og ledende ​overlæge Lars Pedersen.

  • ​Sengeafsnittet L23 undersøger, behandler og plejer patienter, der er indlagt med lungemedicinske sygdomme som KOL, astma, lungebetændelse, sammenfald af lunge og lungekræft. Afsnittet tilbyder NIV-behandling til akut syge patienter med forværring af KOL.
  • ​Afsnittet har også indlagte patienter med andre medicinske lidelser, som ikke er direkte lungerelaterede, ofte patienter med forskellige typer af infektioner.
  • Afsnittet modtager patienter fra Medicinsk Modtage AfsnitLungem​edicinsk Ambulatorium samt patienter overflyttet fra andre sygehuse/afdelinger, herunder direkte fra hospitalets intensive afdeling.
Redaktør