​​​​​​​​​​​

Lunge- og Infektionssygdomme, Sengeafsnit L13

​Sengeafsnit L13 har 19 senge og ledes af oversygeplejerske Eva Geyer og ledende ​overlæge Lars Pedersen.

  • ​​​​​Sengeafsnittet L13 undersøger, behandler og plejer patienter, der er indlagt med lungemedicinske sygdomme som KOL, astma, lungebetændelse, sammenfald af lunge og lungekræft
  • Afsnittet tilbyder NIV-behandling til akut syge patienter med forværring af KOL. 
  • Der er en observationsstue med 4 senge, hvor der er mulighed for særlig tæt observation af de mest syge patienter.
  • Afsnittet har også indlagte patienter med andre medicinske lidelser, som ikke er direkte lungerelaterede, ofte patienter med forskellige typer af infektioner.
  • Afsnittet modtager patienter fra Medicins​k Modtage AfsnitLung​emedicinsk Ambulatorium samt patienter overflyttet fra andre sygehuse/afdelinger, herunder direkte fra hospitalets intensive afdeling.

​​
Redaktør