​​​​​

Lunge - og Infektionssygdomme, Infiltratenhed

Infiltratenheden ledes af over​sygeplejerske Hanne Dybdal Ehlers og overlæge Klaus Richter Larsen.  For at sikre optimale patientforløb er der ansat en forløbskoordinator, sygeplejerske Tine Munksgaard Gregersen.
  • I​nfiltratenheden undersøger og stiller diagnoser hos patienter med forandringer i lungevævet. 
  • Afdelingen varetager denne funktion for halvdelen af Region H's borgere, herunder Bornholm.
  • For patienter med mistanke om evt. lungekræft, lever vi op til Sundhedsstyrelsens ventetidsgaranti.
  • Alle undersøgelser foregår ambulant. Nogle patienter har dog behov for at være indlagt under udredningen. Som udgangspunkt vil denne indlæggelse foregå på det lokale sygehus.
Redaktør