​​​​​​​​

Information til sundhedsfaglige personer

H​er kan du finde information til sundhedsfaglige personer. 

Det kan være information om


 • Henvisning til undersøgelse eller behandling (henvendt til praktiserende læger eller andre hospitaler)
 • Behandlingssamarbejde med andre afdelinger på Bispebjerg Hospital eller andre hospitaler
 
Henvisning af patienter til Afdeling for Lunge- og Infektionssygdomme:

Patienter mistænkt for malign lungesygdom kan henvises til udredning i Afdeling for ​Lunge- og Infektionssygdomme, Infiltratenheden.
 

Læs mere her:

Patienter kan i øvrigt henvises til udredning i ambulatoriet for


 • Kronisk obstruktiv lungesygdom
 • Astma, herunder astma hos elitesportsfolk
 • Senmanifestationer af lungekræft og behandlingsfølger hertil.
 • Allergiske manifestationer i lunger og luftveje
 • Pneumoni, lungeabsces
 • Pleuraempyem
 • Øvrige pleurasygdomme, herunder pleuraeffusion og pneumothorax
 • Interstitielle lungesygdomme inkl. sarkoidose
 • Recidiverende lungeinfektioner
 • Bronkieektasier
 • Udredning for TB (behandling finder sted på Lungemedicinske Afdeling Y, Gentofte)
 • Patienter med terminal lungeinsufficiens i behandling med hjemmeilt.

Derudover modtager vi følgende akutte patienter:


 • med allergiske manifestationer i såvel luftveje som i andre organsystemer.
 • med feber uden kendt årsag.
 • med systemiske infektionstilstande, herunder HIV, meningitis eller sepsis, hvor fokus er verificeret uden for mavetarmkanal eller hjerte.
 • med infektioner i urinveje.
 • med inflammatoriske og degenerative lidelser i bindevæv, bevægeapparat og aksiale skelet, herunder patienter med lumbago og discusprolaps, med eller uden nervepåvirkning.

Redaktør