Endokrinologisk Ambulatorium

​I Endokrinologisk Ambulatorium følges patienter til kontrol og behandling af hormonsygdomme, overvejende stofskiftesygdomme og diabetes.

Hver diabeteskonsultation registreres elektronisk i en webbaseret database. Patienten får udleveret sine resultater på en såkaldt "vandrejournal" i forbindelse med hvert ambulant fremmøde.

Diabetespatienterne ses først af en sygeplejerske, som måler BT, vejer og vurderer patientens behov for yderligere sygeplejefaglig information. Herefter ses patienten af en læge, som planlægger videre behandling og evt. undersøgelser.

Der foretages årlig diabetesstatus, hvor patienterne bliver screenet for senkomplikationer (HbA1c, lipider, mikroalbuminuri, retinopati, fodstatus, blodtryk). Sammen med sygeplejersken gennemgås også praktiske, sociale eller forståelsesmæssige problemer ud fra klinikkens undervisningsskema.

DM-teamet mødes månedligt til udveksling af lokale, nationale og internationale retningslinier og nyheder. Patienternes problemer drøftes også.

Thyreoideapatienter kan henvises til thyreoideascintigrafi og ultralydsundersøgelse og radiojodbehandling lokalt hos vores klinisk fysiologiske afdeling. Evt. FNAB (finnålsaspirationsbiopsi) laves af klinikkens speciallæger i dagafsnittet.

Endokrinologisk laboratorium. I samarbejde med klinisk fysiologisk afdeling udfører vores endokrinologer en række opgaver på isotopafsnittet. Det drejer sig bl.a. om ultralydsscanning af skjoldbruskkirtlen, thyreoideascintigrafi, radioaktiv jodbehandling af patienter med højt stofskifte eller patienter med struma samt måling af knogletæthed. Praktiserende læger kan henvise patienter til knogletæthedsmåling og i den forbindelse tages nogle blodprøver til belysning af knoglestatus (D-vitamin, Calcium og PTH). Hver fredag beskriver vi denne ”pakke”, gennemgår patientens livstilsskema, og sender svar til henvisende læge med eventuelt​ osteoporose-behandlingsforslag.

Redaktør