Ultralydvejledt vævsprøve fra skjoldbruskkirtlen​Som en del af undersøgelserne af en knude i skjoldbruskkirtlen anbefales i nogle tilfælde udtagning af vævsprøve med tynd nål (finnålspunktur).

Det er resultatet af skintigrafien og en efterfølgende ultralysundersøgelse, som afgør, om vi anbefaler finnålspunktur. Hvis der findes indikation for vævsprøve, kan denne i de fleste tilfælde foregå umiddelbart efter skintigrafien. Undersøgelsen foregår også på Klinisk fysiologisk/nuklearmedicinsk afdeling.

På undersøgelsesdagen vil du blive orienteret grundigt om undersøgelsen, hvis resultatet af skintigrafien medfører, at vi anbefaler vævsprøve. Der er mulighed for at stille yderligere spørgsmål, før undersøgelsen bliver foretaget. 

Varighed
Punkturproceduren tager få minutter.

Forberedelse
Der er ingen særlig forberedelse til undersøgelsen - det er ikke nødvendigt at være fastende.

Ved brug af blodfortyndende medicin skal de nærmere forholdsregler aftales med den henvisende læge inden undersøgelsen.

Sådan foregår undersøgelsen
  • Du ligger ned mens vævsprøven foretages med en tynd nål.
  • Lægen sikrer med ultralysskanneren, at prøven bliver taget fra det rigtige sted i skjoldbruskkirtlen. Der vil ofte blive taget mere end en prøve.

Er der ubehag ved undersøgelsen?
Det er normalt ikke nødvendigt at bruge lokalbedøvelse, da der anvendes en tynd nål, og der er sjældent stærke smerter under eller efter prøvetagningen.

Komplikationer
Efterfølgende komplikationer med blødning er ved denne undersøgelse meget sjældne.
Ved kraftig hævelse eller tiltagende smerter efter undersøgelsen anbefales kontakt til lægevagten eller skadestuen.

Svar på undersøgelsen
  • Gives af lægerne i IC-ambulatoriet. Tidspunkt til aftaler gives samtidigt med, at der gives tid til foretagelse af undersøgelsen.
  • Det tager normalt ca. 7-10 dage før svaret foreligger på IC-ambulatoriet.

Ændring af mødetidspunktet
Hvis du er forhindret i at møde til den aftalte tid, eller hvis du har yderligere spørgsmål, bedes du ringe på tlf.: 35 31 27 94, dagligt mellem kl. 8.30 - 15.00.
Redaktør