Radioaktiv behandling af sygdomme i skjoldbruskkirtlen

Formålet med behandlingen. ​

Jod optages i skjoldbruskkirtlen. Radioaktivt jod hæmmer cellerne i kirtlen, således at hormonproduktionen nedsættes og størrelsen mindskes. Dette kan være nødvendigt, hvis kirtlen producerer for meget hormon (højt stofskifte) eller hvis kirtlen er for stor (struma). 

Hvornår virker behandlingen? 
Virkningen indtræder gradvist i løbet af nogle måneder. De fleste patienter kan nøjes med én behandling, enkelte må have gentaget behandlingen. 

Forberedelse til behandlingen. 
Du skal holde pause med stofskiftetabletterne i 4 dage før undersøgelsen starter. 

Desuden er det vigtigt at undgå vitaminpiller med jod og naturmedicin i ugerne op til behandlingen. 

Kvinder må under ingen omstændigheder være gravide på behandlingstidspunktet - ved tvivl udføres graviditetstest. 

Hvor, hvornår og hvordan foregår behandlingen. 
Sted: Klinisk fysiologisk/nuklearmedicinsk afdeling, indgang 60, etage A. 

1. dag, testdosis: 
Du skal indtage en lille dosis radioaktivt jod i kapselform sammen med lidt vand. Dette er kun en prøvedosis for at kunne beregne den endelige dosis. Du skal evt. også have foretaget en thyreoideaskintigrafi

2. dag, måling: 
24-timer efter testdosis måles hvor meget radioaktivt jod der er optaget i kirtlen. Vi beregner den endelige behandlingsdosis og bestiller denne. Der er nogle dages leveringstid. 

3. dag, behandling: 
Denne dag får du den egentlige behandlingsdosis i form af en kapsel med radioaktivt jod afmålt specielt til dit behandlingsbehov. Behandlingen gives af én af afdelingens læger. 

Ved hvert besøg vil du desuden få mundtlig information og du har mulighed for at stille os spørgsmål. 

Du skal regne med at der går ½ - 1½ time ved hvert besøg. 

Er der bivirkninger? 
Der er sjældent bivirkninger til behandlingen. 
  • For lavt stofskifte: Nogle udvikler for lavt stofskifte. Dette sker oftest inden for det første år efter behandlingen men kan indtræde senere. Derfor kontrollerer vi dit stofskifte efter radiojodbehandlingen. Lavt stofskifte behandles effektivt med tabletter (Eltroxin), der indeholder det naturlige stofskiftehormon.
  • Let ømhed på halsen optræder hos enkelte patienter og svinder i løbet af et par uger.
  • Gener fra øjnene optræder meget sjældent. Det drejer sig om kløe, hævelse, tåreflod, smerter og syns-forstyrrelser. Hvis du får symptomer fra øjnene skal du kontakte endokrinologisk ambulatorium IC mellem kl. 9.00 og 15.00 på tlf. 38 63 61 75. Udenfor arbejdstid ring 38 63 50 00 og spørg efter bagvagten klinik I.
  • Opblussen af højt stofskifte ses hos enkelte patienter og behandles med medicin eller fornyet radiojodbehandling.

Forholdsregler efter behandlingen. 


Toiletforhold: De første 2 dage skal du være særlig påpasselig med din urin: 
  • Vandladning må i disse dage kun foregå på toilet med skyl. Vandladning foregår siddende - også for mænd.
  • Vask hænder efter hvert toiletbesøg.
  • Vasketøj hvorpå der kan være urin bør vaskes snarest.
  • Bind og lignende må gerne smides væk med almindeligt affald.
Hvis du er forhindret i at møde til den aftalte tid - eller hvis du har yderligere spørgsmål, bedes du ringe på tlf.: 38 63 55 30, dagligt mellem kl. 8.30 - 15.00. 

For at undgå unødig bestråling af andre mennesker, skal du efter behandlingen yderligere overholde visse forholdsregler. Disse forholdsregler vil du blive informeret om umiddelbart inden du modtager behandlingen. 
Det meste af radioaktiviteten forsvinder i løbet af nogle dage. 

Graviditet: Kvinder må ikke blive gravide og mænd må ikke gøre kvinder gravide før der er gået mindst 4 måneder efterbehandlingen. 

Tabletbehandling. 
Du skal genoptage behandlingen med stofskiftetabletter i samme dosis 7 dage efter behandlingen. 

Kontrol efter behandlingen. 
Kontrollen finder sted i endokrinologisk ambulatorium IC. Her vil man kontrollere skjoldbruskkirtlens produktion af stofskifte-hormon ved regelmæssige blodprøver. Den næste kontrol af blodprøver skal ske ca. 1 uge før du skal møde til kontrol. 

Du skal herefter møde til svar på blodprøverne i endokrinologisk ambulatorium IC, indgang 60, stuen, til venstre i forhallen. 

Skulle du blive forhindret i at møde til kontrol, beder vi dig venligst ringe til personalet på endokrinologisk ambulatorium IC. 
Telefon: 38 63 61 75 , hverdage kl. 9.00 – 15.00.

​​
Redaktør