Bioanalytikeruddannelsen

​Uddannelsesregion Storkøbenhavn indbefatter sygehusene i Region H samt KPLL, som stiller kliniske undervisningspladser til rådighed for bioanalytikerstuderende i CVU Øresund​​ .​

Bioanalytikeruddannelsen er en fællesuddannelse indenfor de fem laboratoriemedicinske specialer:
 • Klinisk fysiologi og nuklearmedicin
 • Klinisk biokemi
 • Klinisk immunologi
 • Klinisk mikrobiologi
 • Patologisk anatomi
Af bioanalytikeruddannelsens 7 semestre foregår 3. og 6. semester som klinisk undervisning i en laboratoriemedicinsk afdeling. Derudover forekommer der kliniske besøg og øvelser i 1., 4. og 5. semester. 
I 7. semester skrives bachelorprojekt. 

Klinisk fysiologisk/nuklearmedicinsk afdeling, BBH deltager i undervisningen i de fleste semestre. Specialet udfører fysiologiske undersøgelser på patienter – mange af disse ved brug af radioaktive sporstoffer. Uddannelsen indebærer meget patientkontakt samt arbejde med radioaktive isotoper. 

Se mere under undersøgelser om hvordan undersøgelserne udføres. 

I 1. semester er der mulighed for at besøge afdelingen 1-2 dage for at få et indtryk af, hvilke undersøgelser der udføres i specialet. 
I 3. semester deltager afdelingen i en opgave i samarbejde med Klinisk biokemisk afdeling, og Patologisk afdeling, BBH. 
I 4. semester deltager afdelingen med øvelser i et PBL-forløb (PBL = problem baseret læring) i samarbejde med skolen. Emnet er radiofysiske principper og øvelserne foregår på gamma-kamera. 
I 5. semester deltager afdelingen med øvelser i endnu et PBL-forløb i samarbejde med skolen. Emnet er denne gang nyrer og urinveje, hvor øvelserne består i beregninger af renografi (nyreundersøgelse). 
I 6. semester har afdelingen to studerende i hele semesteret. 

6. semester indeholder klinisk undervisning, som både er teoretisk og praktisk. Desuden bliver relevant teoretisk undervisning fra de øvrige semestre omsat til praksis. 

Emnerne der undervises i er bl.a.:
 • præ-og postanalytiske forhold
 • radiofysiske principper
 • strålehygiejne
 • radioaktive lægemidler
 • distal systolisk trykmåling
 • EKG og arbejdstest
 • statiske og dynamiske skintigrafier på gamma-kamera
 • kvalitetssikring
 • evt. clearance
 • evt. jodoptagelse
 • immunkemiske principper (samarbejde med klinisk biokemisk afdeling og patologisk afdeling)
 • molekylærgenetiske principper (fælles undervisning for alle studerende)
I 7.semester er der mulighed for at udføre den praktiske del af bachelorprojektet i afdelingen. 

Den teoretiske undervisning varetages af afdelingens bioanalytikerunderviser. 
Den praktiske undervisning varetages primært af afdelingens bioanalytikerunderviser, bioanalytikere, sygeplejersker og radiografer. 
Undervisningsformen varierer efter emnet. Du skal påregne noget hjemmearbejde, både forberedelse til undervisning og udarbejdelse af skriftlige opgaver. 

Som 6.semester studerende bliver du en del af afdelingen og kommer til at arbejde sammen med bioanalytikere, sygeplejersker, radiografer, læger, lægesekretærer og fysiker. 

Dine mødetider vil variere lidt, men ligger mellem 7.15 og 15.30 mandag til torsdag. Fredag er selvstudiedag. 

For at kunne indstille dig til den interne prøve, som afslutter 6. semester skal du have bestået/tilmeldt dig tidligere interne og eksterne prøver samt fået godkendt al undervisning, der er defineret som obligatorisk. Den interne prøve skal bestås. 

Har du spørgsmål angående bioanalytikeruddannelsen kan du sende en mail til afdelingens underviser Jytte Nielsen

Redaktør