​​​​​​

Sygdom og behandling


​​Klinisk Farmakologisk Afdeling er en serviceafdeling for de andre hospitalsafdelinger,​ og har derfor ingen direkte patientkontakt.

Privatpersoner med spørgsmål om lægemidler henvises til egen læge.

Giftlinje​n​ besvarer spørgsmål fra privatpersoner om forgiftninger. Giftlinjen​s telefon nr. er 82121212