​​​​​​​​​​

Klinisk Farmakologisk Afdeling

​Afdelingen betjener hele Region Hovedstaden, men er fysisk beliggende på Bispebjerg Hospital. Til afdelingen hører også et laboratorium, der ligger på Rigshospitalet.
Afdelingen har en lang række forskellige opgaver inden for forskning, udvikling, rådgivning, undervisning mv.​

Herunder ses et udpluk af afdelingens opgaver:

 • Rådgivning af sundhedspersonale og administratorer om rationel brug af lægemidler.
 • At servicere og formidle klinisk farmakologisk viden til fagpersoner, beslutningstagere og offentligheden.
 • Besvarelse af spørgsmål fra sundhedspersonale om lægemiddelbehandling (Medicininfo).
 • Støtte til indberetning af bivirkninger (Bivirkningsmanager).
 • Rådgivning om lægemiddelforgiftninger (Giftlinjen).
 • Uddannelse af kommende speciallæger i klinisk farmakologi.
 • Deltagelse i lægemiddelkomitéarbejde.
 • Deltagelse lokalt og nationalt i kvalitetsudvikling og kvalitetssikring af lægemiddelområdet.
 • Undervisning i lægemiddelrelaterede emner.
 • Forskningsaktiviteter bl.a. gennem afdelingens eget klinisk farmakologiske laboratorium.
 • Afprøvning af lægemidler i den tilknyttede forskningsenhed 'Zelo​ fase I-enheden'.
 • Samarbejde tværsektorielt med primærsektoren om medicinering, sammenhængende behandlingsforløb og dosisdispensering.

Afdelingen har ikke i sig selv tilknyttet patienter, men er alligevel forankret i klinikken,​ bl.a. via klinisk farmakologiske stuegange.

Redaktør