Klinisk Farmakologisk Afdeling

​Afdelingen betjener hele Region Hovedstaden, men er fysisk beliggende på Bispebjerg Hospital. Til afdelingen hører også et laboratorium, der ligger på Rigshospitalet.

​​​​​​​​​​

Afdelingen har en lang række forskellige opgaver inden for forskning, udvikling, rådgivning, undervisning mv.​

Herunder ses et udpluk af afdelingens opgaver:

 • Rådgivning af sundhedspersonale og administratorer om rationel brug af lægemidler.
 • At servicere og formidle klinisk farmakologisk viden til fagpersoner, beslutningstagere og offentligheden.
 • Besvarelse af spørgsmål fra sundhedspersonale om lægemiddelbehandling (Medicininfo).
 • Støtte til indberetning af bivirkninger (Bivirkningsmanager).
 • Rådgivning om lægemiddelforgiftninger (Giftlinjen).
 • Uddannelse af kommende speciallæger i klinisk farmakologi.
 • Deltagelse i lægemiddelkomitéarbejde.
 • Deltagelse lokalt og nationalt i kvalitetsudvikling og kvalitetssikring af lægemiddelområdet.
 • Undervisning i lægemiddelrelaterede emner.
 • Forskningsaktiviteter bl.a. gennem afdelingens eget klinisk farmakologiske laboratorium.
 • Afprøvning af lægemidler i den tilknyttede forskningsenhed 'Zelo​ fase I-enheden'.
 • Samarbejde tværsektorielt med primærsektoren om medicinering, sammenhængende behandlingsforløb og dosisdispensering.

Afdelingen har ikke i sig selv tilknyttet patienter, men er alligevel forankret i klinikken,​ bl.a. via klinisk farmakologiske stuegange.

Redaktør