​​​​​​

Om afdelingen

​Klinisk farmakologi er et tværgående, lægeligt speciale. Kliniske farmakologer arbejder for rationel lægemiddelanvendelse - dvs. effektiv, sikker og økonomisk forsvarlig brug af lægemidler. Faget beskæftiger sig med anvendelse af lægemidler på  individ-, afdelings- og sygehusniveau samt overordnet på regionalt niveau i både primær- og sekundær sektor.