For studerende

Vi underviser bl.a.:​


  • Medicinstuderende
  • Farmaceutstuderende
  • Tandlægestuderende
  • Humanbiologistuderende
  • Kommende speciallæger i klinisk farmakologi (U-kurser)
  • Kommende speciallæger inden for andre specialer
  • Læger og andet sundhedspersonale i Region Hovedstaden
  • Administrativt personale
  • Lægemiddelindustriforeningen
I er velkomne til at kontakte os ved eventuelt ønske om undervisning i klinisk farmakologi.​

Special-lægeuddannelse i klinisk farmakologi​

Special-lægeuddannelsen varer 5 år ud over basisperioden. 

Den består af en introduktionsuddannelse på 12 måneder og en hoveduddannelse på 48 måneder. Hoveduddannelsen foregår på kliniske hospitalsafdelinger, i Lægemiddelstyrelsen, lægemiddelindustrien og på en klinisk farmakologisk afdeling.

OSVAL- og farmaceutstuderende samt andre studerende med interesse for rationel lægemiddelanvendelse og lægemiddelforgiftninger er meget velkomne til at kontakte os på:Redaktør