Medicin for praksissektoren

​​Medicinfunktionen arbejder for at fremme rationel medicinanvendelse i praksissektoren og kvaliteten i det samlede medicineringsforløb i Region Hovedstaden.
Ved rationel medicinanvendelse forstås, at overvejelser omkring diagnose, evidens for effekt og bivirkninger, behandlingsvarighed, administration, sikkerhed og økonomi indgår i alle beslutninger om medicinanvendelse. Dette søges opnået ved:

•at lægers viden om og opmærksomhed på rationel medicinanvendelse øges gennem en fokuseret informationsindsats,

•at metoder og redskaber, der kan fremme rationel medicinanvendelse, udvikles og implementeres,

•at deltage i projekter, der sigter på at øge kvaliteten i medicinanvendelsen, samt

•et tværfagligt, tværsektorielt og nationalt samarbejde om rationel medicinanvendelse og løsning af problemstillinger knyttet til det samlede medicineringsforløb.


Redaktør