​​​​​​

Patientinformation

​Klinisk Biokemisk Afdeling udfører en række særlige undersøgelser, og du kan læse mere om disse undersøgelser i afdelingens patientpjecer. Du kan finde flere pjecer på hjemmesiden www.regionh.dk/blodprøver. 

Redaktør