Undervisning af bioanalytikerstuderende og læger

​Klinisk Biokemisk Afdeling varetager undervisning af bioanalytikerstuderende, medicinstuderende og læger i speciallægeuddannelse indenfor klinisk biokemi. Al undervisningsaktivitet foregår på Bispebjerg Hospital.

Undervisning af bioanalytikerstuderende
Bioanalytikerstuderende ved Professionshøjskolen Metropol, København bliver undervist af afdelingens bioanalytikerundervisere samt af afdelingens øvrige personale. De studerende er ved studiestart garanteret praktikplads under hele uddannelsen og bliver placeret ud fra nogle fastlagte fordelingsprincipper. Afdelingen modtager studerende på alle moduler, hvor der er praktikperioder, dog er det hovedsagligt studerende, som har studiestart i februar (forårsoptaget). De studerendes praktik tilrettelægges i overensstemmelse med fagplaner og målbeskrivelser til hvert modul. Der er både teoretisk og praktisk undervisning i praktikperioderne på afdelingen.

Afdelingens bioanalytikerundervisere varetager de kliniske eksaminer og fungerer som censor til både interne og eksterne eksaminer på uddannelsen.

Undervisning af medicinstuderende og læger i speciallægeuddannelse indenfor klinisk biokemi
Medicinstuderende ved det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet bliver undervist i faget klinisk biokemi af afdelingens medarbejdere.

Reservelægerne i afdelingen er i uddannelsesforløb, som lever op til den overordnede målbeskrivelse for den lægelige videreuddannelse for specialet klinisk biokemi. Denne er omsat til lokalt tilpassede uddannelsesprogrammer for læger i henholdsvis introduktionsstilling og i hoveduddannelsesforløb.

Afdelingens medarbejdere deltager endvidere som undervisere og censorer ved kurser vedrørende klinisk biokemi og afdelingens faglige specialer både på postgraduat niveau og ved forskellige kandidat- og ph.d.-uddannelser.
Redaktør