Ændring af navne på misbrugsanalyser

​Som led i en harmonisering mellem regionerne i Danmark er det besluttet at tilpasse navnene på misbrugsanalyser som kan rekvireres på Klinisk Biokemisk Afdeling, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital. Den nye navngivning følger de nationale kortnavne.

Samtidig sker der en forenkling i svarafgivelsen. Screeningsanalyser, som findes negative besvares med et 0. Screeningsanalyser som findes positive, besvares med teksten "Se konf.", som henviser til de(n) tilhørende konfirmatoriske analyse(r). Dette svar afgives som enten en koncentrationsbestemmelse eller svar positivt = 1 (se i øvrigt de enkelte analysers datablad).

Nedenstående tabel viser NPU kode samt tidligere og nye navn på de respektive analyser.

NPU kode

Forhenværende analysenavn

Nyt analysenavn

NPU08960

U-Amfetaminer;(screening)

U-Amfetamin+analog

NPU08957

U-Cannabismetabolit;(screening)

U-Cannabinol

NPU08994

U-Cocainmetabolit;(screening)

U-Benzoylecgonin

NPU02722

U-Methadon;(screening)

U-Methadon

NPU08990

U-Opiater;(screening)

U-Morphin+analog

 

 

 

NPU18177

U-Amfetamin;(konfirmatorisk)

U-Amfetamin

NPU29750

U-Cannabismetabolit;(konfirmatorisk)

U-Tetrahydrocannabinol

NPU27163

U-Cocainmetabolit;(konfirmatorisk)

U-Benzoylecgonin

NPU26818

U-Codein;(konfirmatorisk)

U-Codein

NPU18190

U-Dextropropoxyphen;(konfirmatorisk)

U-Dextropropoxyphen

NPU28011

U-Ecstacy;(konfirmatorisk)

U-3,4-Methylendioxymetamfetamin

NPU28310

U-Ephedrin;(konfirmatorisk)

U-Ephedrin

NPU02523

U-Ketobemidon;(konfirmatorisk)

U-Ketobemidon

NPU27162

U-Khatmetabolit;(konfirmatorisk)

U-Cathin

NPU18180

U-Metadon;(konfirmatorisk)

U-Methadon

NPU04520

U-Metamfetamin;(konfirmatorisk)

U-Metamfetamin

NPU26819

U-Morfin;(konfirmatorisk)

U-Morphin

NPU03049

U-Pethidin;(konfirmatorisk)

U-Pethidin

NPU04549

U-Tramadol;(konfirmatorisk)

U-Tramadol

​​Som det fremgår af tabellen analyserer Klininsk Biokemisk Afdeling, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital ikke længere urin for indhold af Benzodiazepiner. Prøven skal i stedet sendes til Klinisk Biokemisk Afdeling, Sygehus Vendsyssel i Hjørring.

 

Venlig hilsen

Afdelingsledelsen 

Klinisk Biokemisk Afdeling

Redaktør