​SARS-CoV-2 antistofundersøgelse

Pr. 4. juni udfører Klinisk Biokemisk Afdeling ​SARS-CoV-2 antistofundersøgelse for almen praksis i planområde Byen, Region Hovedstaden
Vent...

Indikationer

Antistofundersøgelserne bør kun bestilles og anvendes i henhold til Sundhedsstyrelsens retningslinjer ved følgende indikationer:

  • Som led i udredning og afklaring af mulige senfølger, i særdeleshed såfremt der ikke foreligger positive PCR-testsvar fra den akutte fase af sygdommen, eller anden dokumentation for at symptomer kan være COVID-19-relaterede
  • Som led i en samlet vurdering af patienter der har haft ukarakteristiske eller uafklarede sygdomsforløb som kan være relateret til COVID-19, fx multisystem-inflammatorisk sygdom hos børn. Her vil den kliniske udredning som udgangspunkt foregå i pædiatrisk regi
  • Som led i epidemiologisk overvågning, hvor man gennem regelmæssige testninger kan følge smittetrykket i en udvalgt del af befolkningen.

Antistoftests bør således for nuværende ikke anvendes til at give raske borgere svar på, om man tidligere har været smittet med COVID-19. 

Ydeligere oplysninger

For oplysning om undersøgelserne, indikation samt tolkning af resultaterne, se vedhæftede vejledning.

Ved spørgsmål

Kontakt KBA vagthavende læge (BBH), 21 38 11 50.


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor