P-Thyrotropin(TSH) receptor antistof

​Den 3. juni 2015 indføres ny metode for TRAB-analysen

Der indføres en gråzone for svar mellem 1,0 og 2,0 int.enh./L. Referenceintervallet er uændret < 1,0 int.enh./L

Detaljerede oplysninger om den ny metode kan ses på databladet i analysefortegnelsen

Redaktør