P-Thyroid-peroxidase-antistof

Den 1. juni 2016 skifter laboratoriet analysemetode for TPO AB.

Dette medfører et niveauskift, således at resultaterne fremover bliver ca. 65% lavere. Referenceintervallet ændres fra samme dato fra < 60 x 10^3 int.enh./L til < 35 x 10^3 int.enh./L.

Analysen udføres 1 gang ugentligt. Svartid 1-2 uger.

 

 

Redaktør