​​​​​​​​

P-Pro-brain natriuretisk peptid (proBNP)

​Klinisk Biokemisk Afdeling ændrer per 7. marts 2022 referenceinterval på analysen P-Pro-brain natriuretisk peptid (proBNP, NPU26811)


Vent...


Tolkning af proBNP afhænger i høj grad af den kliniske baggrund. Derfor udgav Dansk Cardiologisk Selskab i januar 2021 et holdningspapir om Brain Natriuretic Peptide (BNP) ved hjertesvigt​ der beskriver hvordan man ønsker brug og tolkning af proBNP/BNP. I holdningspapiret vurderes det derfor uhensigtsmæssigt at angive grænseværdier på referenceintervallets plads. Fremadrettet vil svaret på ProBNP-målingen derfor afgives uden grænseværdi eller referenceinterval, men med henvisning til holdningspapiret, hvor der af tabel 2 og tilhørende vejledende figurer fremgår, hvornår koncentrationen er forhøjet og hvordan der skal handles på evt forhøjede værdier (se venligst også vedhæftede bilag, hvor anbefalingerne er opsummeret).

Hvis I har spørgsmål, er I velkommen til at kontakte os.


Med venlig hilsen

Lennart Jan Friis-Hansen, Overlæge, Dr.med.

Klinisk Biokemisk Afdeling
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital
E-mail: lennart.jan.friis-hansen@regionh.dk​
Telefon: 61 14 59 16​

Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor