​​​

P-Kobber og Pt(U)-Kobber

Fra 15. marts 2022 ændres referenceinterval og prøvemateriale for P-Kobber. 

Fra samme dato hjemtages analysen Pt(U)-Kobber, så analysen fremover udføres på Klinisk Biokemisk Afdelings eget laboratorium.​

Vent...

​Ændring af referenceinterval og prøvemateriale for P-Kobber​

For at ensarte diagnostik i Danmark harmoniserer Bispebjerg og Frederiksberg Hospital, Aarhus Universitetshospital og Odense Universitetshospital referenceintervallet for P-Kobber. Derfor ændres det nuværende referenceinterval for P-Kobber (11 – 125 år: 11 – 23 μmol/L) til:

​11 - 125 år: 12,5 - 34,2 μmol/L

Jorgensen LH, Sindahl CH, Pedersen L, Nielsen F, Jensen TK, Tolstrup J, Ekholm O, Grandjean P. Reference intervals for trace elements in the general Danish population and their dependence on serum proteins. Scand J Clin Lab Invest 2021;81:523-31.

Børnereferenceintervallet forbliver uændret:

0 – 3 måneder: 6,00 - 22,0 μmol/L
3 måneder– 7 måneder: 6,00 - 25,0 μmol/L
7 måneder – 10 måneder: 6,00 - 27,0 μmol/L
10 måneder – 1 år: 13,0 - 27,0 μmol/L
1 år – 11 år: 13,0 - 28,0 μmol/L

Derudover skiftes prøvemateriale og emballage fra serum i spormetalglas til heparinplasma (Grøn4S).

P-Kobber rekvireres forsat med analysekoden NPU01773.​

Pt(U)-kobber hjemtages ​

Fra 15. marts 2022 udføres analysen på Klinisk Biokemisk Afdelings eget laboratorium.

Referenceintervallet for Pt(U)-Kobber er:

18 – 125 år: 0,14-1,1 μmol/24h

Pt(U)-Kobber rekvireres uændret med analysekoden NPU08976.


For yderligere information henvises til analysernes datablade, som kan findes på afdelingens hjemmeside.​

I tilfælde af spørgsmål kan der tages kontakt til overlæge Lennart Friis-Hansen på tlf. 61145916.


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor