Hjemtagning af analyserne P-Amiodaron og P-Mycophenolat

​Pr. 1. marts 2021 hjemtager Klinisk Biokemisk Afdeling analyserne P-Amiodaron og P-Mycophenolat fra Klinisk Farmakologisk Afdling 7642, Rigshospitalet

Vent...


P-Amiodaron, NPU17592; liste, der har bestået af NPU01219 og NPU08618.

1 ml serum. Ingen krav om køl ved forsendelse, dog beskyttet mod lys (holdbarhed ved stuetemperatur 3 døgn.

I forbindelse med flytning af Amiodaron-analysen vil

  1. NPU08618 P-Desethylamiodaron analysen blive nedlagt. Det betyder at NPU17592 P-Amiodaron;(liste) fremover kun vil indeholde NPU01219 P-Amiodaron.

  2. Der vil i en periode være forlænget svartid i op til 2 uger for P-Amiodaron

P-Mycophenolat, NPU19862

1 ml Heparin plasma. Prøven skal tages inden dosisindgift.

Prøven skal centrifugeres maksimalt 2 timer efter prøvetagning. Prøven skal afpipetteres og på frys. Prøven sendes frossen på is. Svartid uændret.

 

Der vil ikke være niveauskifter i forbindelse med flytningen af begge analyser.


Med venlig hilsen

 

Helle Brunsgaard Larsen                                       Jens Hannibal              

Ledende Bioanalytiker, HDO, MPG                     Professor, Ledende Overlæge, Dr.med.


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor